“Welcome to the Jungle”

(Photo Credit: www.pinterest.com)
(Photo Credit: www.pinterest.com)

Habang nanonood ako ng isang ingles na pelikula na may kaparehang pamagat, naalala ko ang minsang sinabi sa akin ng isa kong kaibigan.

Ang sabi niya, ang mundo raw ay parang kagubatan, dapat ang isang tao ay marunong makipagsapalaran para mabuhay.

Naisip ko, malapit na naman ang graduation day, marami na namang kabataan ang makikipagsapalaran sa larangan ng paghahanap ng trabaho.

Sa aming pampublikong mataas na paaralan na lang, ilan kaya ang magtatapos na makatatapak ng kolehiyo at ilan ang magtatrabaho na lamang para makatulong sa kanilang pamilya?

Ilan kaya ang makatatagal sa pakikibaka sa hamon ng buhay sa lugar na malayo sa kinagisnang baryo?

Nagtanong-tanong ako sa kanilang reaksyon sa nalalapit nilang pagtatapos sa hayskul. Sila na kasi ang huling batch na magtatapos sa kurikulum na BEC dahil ang sumunod sa kanila ay K to 12 BEC na.

Ang iba ay excited mag-aral sa kolehiyo. Kanya-kanyang kampay para makakuha ng scholarship sa CHED o ‘di kaya’y sa mga in-ooffer pa rin ng mga poulitiko.

Ang iba naman ay excited pumunta ng siyudad, na kahit anong trabaho ay okey na basta makatulong sa magulang o ‘di kaya’y makatakas lang sa hirap na nararanasan sa baryong kinagisnan.

Sadyang malaki, malawak ang kagubatang likha ng tao. Sabi nila maraming masasama, marami rin namang mabubuti. Gayunpaman, dapat matuto tayong kumilatis ng tao.

Ito ay ating gawin hindi para manghusga, kundi para proteksyonan ang ating mga sarili. Sabi nga nila, hindi lahat ng pangit ay gagawa ng masama, at hindi lahat ng magaganda o guwapo ay gagawa ng mabuti.

At kung tayo ay nahaharap sa alanganing sitwasyon, palagi pa ring isipin na mayroong higit na nakatataas na puwede nating hingan ng tulong para makapag-isip nang tama.

Hingin natin ang tulong ng Poong Maykapal at huwag kalilimutang lumapit sa pamilya.

Dahil higit sa lahat, ang pamilya lang ang magmamalasakit sa atin sa tuwina.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.