We just learn to live with it

Image via Facebook post

Yearning can strike us so suddenly…
when someone we hold close to our heart
makes that swift grand entrance in our mind
and all we’ll feel is a deep longing
to once again feel that warm familiar hug…

Time does not really heal the pain…
we just learn to live with it.

But sometimes we find ourselves wishing ardently
that we could go back to the time
when we were safe in that someone’s warm hug.

 

About Mommyjoyce

Isang simpleng nanay na adik magbasa, adik magsulat at adik sa anak! Idol ko si Mother Theresa, kaboses ako dati ni Ate Shawie Cuneta (joke); maawain sa mga madudungis, siga sa mga taong nang-aapi, at lifecoach sa mga kabataan at mga magulang na walang ibang makausap, Ang simpleng motto ko in life: Cherish everyday (not just because it could be my last); kundi kasi, bukas iba na naman ang flavor ng buhay! Kaya namnaming maigi!