Warat

(Photo Credit: juliettepochin.co.uk)

 

(Photo Credit:  juliettepochin.co.uk)
(Photo Credit: juliettepochin.co.uk)

Nakalisik.

Mga pares ng matang nasa loob ng warat na tahanan, kapwa diwa at sikmura ay kumakalam.

Kumikislap ang bumbilya sa tuwing nalalanghap ang aroma ng kumukulong noodles, parang adik na nagigiyang, nalilibang sa pagsinghot ng puting usok.
Haligi ng tahanang hilahod sa pagkayod, ilaw na nag-aabang sa grasyang kung dumalaw ay dinaig pa ang siyam-siyam, mga supling na sagana sa kuyumad, nakahubad, nakatanghod.

Sa ilalim ng multi-milyong pisong halaga ng overpriced na flyover, ang tahanan ng maraming gutom sa pagkain at pang-unawa.
Na aasa at tsatsamba  sa swerteng wala naman.

At papalahaw ang sanggol na bubusugin ng hugas-bigas o ng kapeng 3 in 1, sasabay sa dagundong ng dambuhalang tunog ng trak na magpapaindayog sa atip ng mga pobreng maralita.

Bukas o sa makalawa, ang tahanan ng mga timawa sa paningin ng mga imbi at tampalasan ay itutumba gamit ang koersyon at kalupitan.
May sisigaw ng “Nais nami’y tahanan hindi karahasan!” o
“Ipaglaban ang karapatan sa tahanan!” habang tumatanaw sa aleng nanaog mula sa Benz na sedan.


Nakaismid.

Sa veranda ng palasyong tahanang nababalutan ng pag-iimbot, ang limbas na mambabatas, sa palaboy na umaamot ng kapiranggot na awa, bubuntong-hiningang aabot sa kalangitan, hindi nilimusan.

Habang ang balakyot ay nakangising tulad nang sa diyablo, maya-maya pa’y hihilata, hihimlay sa ‘di mabilang na yamang nagmula lang naman sa nahilaglag na buwis ni Juan.

Bundat na sa pagkain ngunit ‘di makuhang mabusog, ‘di makuhang mamahagi.

Humahalimuyak sa artipisyal na bango ang mabantot na pagkatao, humahalaw ng galak sa materyal na mga bisyo.

Kasike na ‘di na sisiya sa anumang patawa o sasayaw sa anumang musika o sasalamat sa laksang mga biyaya.

Sa lilim ng tahanang may koleksyon ng adornong ginto at rangyang kumakalso sa matinong kamalayan, nagkukubli ang kuting na takot sa alulong ng karmang nagmumulto sa kanyang panaginip, may malay man siya o himbing.

Ngunit tutuloy pa rin sa pagsiphayo ang ulol na haring huwad na naluklok sa kastilyong tahanan na binasbasan ng (huwad ring) kapangyarihan.

Warat na tahanang lubos nang napag-iwanan makalipas ang higit sa ‘sandaang taong kasarinlan.
Winawagayway ang kalayaang palso at pilit.  Yumayabong. Yumayabang.
Ang katotohanan? Ang aking tahanan’y naliligaw, nakatengga sa karimlan at naghananap ng kalinga, kaytagal nang dumaranas ng dalita at dusa. Ngunit, aasa pa rin sa pagbabagong wala naman.

Sa bawat tilamsik ng laway mula sa lingkod-bayang mandurugas ay parang asidong lalapnos sa balat ng kanyang patay-gutom na biktima.
Sa bawat pilantik at kumpas ng kanyang daliri at kamay, katumbas ay pagkalagas ng sagradong buhay. Sa bawat bulong at sipol ng makapangyarihang media pagkasuklam ng banyaga sa mahal kong tahanan ang tiyak na resulta.

Sa likod ng (inaabusong) luntiang halaman, ginintuang pilapil at bughaw na karagatan, ang malubhang halas na ‘di maaninag sa kanyang balat.
At ang salarin? Ang sa kanya’y nananahang palalong ayaw magpaawat. Kahambugang pumapaimbulog, pumapailanlang.
Hindi nahahabag kahit talos ng kaawa-awa ang warat na tahanang siglo nang lumuluha, sumasabay sa pagtanguyngoy ng mga dakila at dukha.

Muli, aasa sa pangako ng pagbabagong wala naman.

About ragubalane

Walang pormal na edukasyon sa pagsusulat pero hindi ito naging handlang upang huminto sa pagsusulat ng kanyang mga saloobin. Nagbuhat sa isang tipikal na pamilya, nag-aral sa pampublikong paaralan mula elementarya hanggang sekondarya. Iginapang ng magulang ang kolehiyo at pinagtibay ito ng diploma at lisensya na iginawad halos dalawampung taon na ang nakararaan. Nag-aral, nagsikap hanggang marating ang destinasyong kanyang nilakbay. Umasam, umasa hanggang matupad ang ilang kanyang inaasam sa buhay. Sumubok, sumulong hanggang makamit ang ilang minimithing tagumpay. Nangangarap ng mabuti at magandang Pilipinas sa kabila ng kawalan ng pag-asa ng iilan. Katulad ng karaniwang tao pilit na binubuhay ang pag-asa kahit habol-hininga na lang ito, hindi bibitiw at susuko kahit batid na ang resulta ng pagkabigo. Hindi matalino pero naipasa ang anumang pagsusulit, hindi matino pero nagpupumilit na gumawa ng katinuan. Madalas na napuputikan dahil sa daigdig na kanyang kinabibilangan ngunit agad na naglilinis at naghuhugas gamit ang inuusal na dasal.