Walang Pamagat

Kamusta? Alam kong nahihirapan ka na. Alam kong masakit na. Pero hindi porke’t nasasaktan ka mali na ‘yang ginagawa mo. Tama lang ‘yan. Sa una ka lang naman mahihirapan, kasi hindi ‘yan ang pang-araw-araw na nakasanayan mo.

Nasanay ka sa paniniwalang mahal mo siya at ganun rin siya sa Iyo.

Nasanay ka na tine-text at chat ka niya sa umaga, tanghali, hapon at hanggang gabi tungkol sa kung anong nangyari sa buong araw niya at maging sa iyo rin.

Nasanay ka na sa buong araw, minu-minuto kayong magkausap. Nasanay kang kasama siyang kumain kapag nasa opisina kayo.

Nasanay ka sa mga sitwasyong pag hindi mo na kinakaya, dumadating siya para saklolohan ka at mananatili sa tabi mo para samahan ka hanggang sa tingin niya’y kaya mo na.

Nasanay ka na kapag nalalaman mong malungkot siya, ano pa mang ginagawa mo, binibitawan mo sa pag-asang kahit papaano’y mapagagaan mo ang lahat para sa kanya.

Nasanay ka na kung saan-saang lugar  kayo nakapupunta at nakararating, lalo na at siya ang nagdala sa ‘yo sa mga lugar na gusto at unang beses mong napuntahan.

Nasanay kang ipinararamdam niya sa iyong espesyal ka at mahalaga ka sa kanya.

Nasanay kang mahal ka niya.

At lahat ng nakasanayan mo, pilit niyang binago.

Hindi mo na madalas hawak ang telepono mo, lagi ka na ring tahimik at gusto laging mag-isang kumakain.

Kapag nagkakaproblema madalas mo na lang kinikimkim at pinalilipas ang lungkot.

Hindi mo na rin naiiwang nakatiwangwang  ang mga importanteng ginagawa mo.

Napakaordinaryo na rin  ng mga mahahalagang araw para sa iyo. At hindi ka na napupuyat, napapagod at nakapagpapahinga ka na dahil sa wala ka nang iba pang pinupuntahan bukod sa opisina n’yo.

Kaya naman tama lang ang ginagawa mo. Saludo ako sa iyo. Dahil pinanindigan mo ang sarili mo. Hindi mo na siya hinabol para ipaalam lang ang halaga mo. Alam mong hindi na dapat. Tama lang na nagdesisyon kang tumayo sa sarili mong mga paa.

Oo. Alam kong mahirap. Na umiiyak ka pa rin sa gabi o sa ano mang oras dahil hinahanap-hanap mo siya. Alam kong masakit pa pero alam kong makakaya mo dahil kinakaya mo. Pasasaan ba’t masasanay ka rin, makakasanayan mo ring maging higit na mas matatag kaysa dati.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.