Usaping MakaBayan: Claro Mayo Recto

Imahe mula kay Renato Constantino

Sino sa atin ang nakakakilala kay Dating Senador (statesman) Claro M. Recto [1890-1960]?

Marahil karamihan sa atin ang alam ay ang Claro M Recto avenue (Carriedo, Sta Cruz o Morayta Maynila at ‘yung pagawaan ng mga fake Diplomas & I.D.’s.

Si C.M. Recto na marahil ang maituturing ko na naging politiko at lider ng bansa na lubhang makaPilipino, may masidhing pagkamakabayan o Nasyonalismo.

Siya ang orihinal na nagtutulak ng ideya na walang pinakamahusay gawin ang bansa kundi ang daan tungo sa industriyalisasyon. Sa mga talumpati niya na inipon at isinaaklat ni Renato Constantino ay palaging bukambibig niya ang maumpisahan sa lalong madaling panahon ang pagbuklod-buklod magkaisa at isaPlano ang tungo sa mga programang pang-Industriya na magkaroon ng mga sariling makinarya’t makabagong kagamitan upang makaungos sa pandaigdigang kalakalan sa mundo.

Ngunit alas. Noong kapanahunan nito ay hindi maunawaan at hindi nabibigyan ng halaga at pansin ang mga kaisipan at ideya nito para sa Bayan. At magpahanggang ngayon nakadidismaya na wala tayong maaninag na lider na may kasinghusay na pananaw o ‘vision’ kagaya ng mga ideya ni Claro M. Recto.

At bakit nga ba maski sa ating mga aralin sa paaralan ay hindi itinuturo ang mga pambihira makaBayan na magtutulak sa daan tungo sa tunay na kaunlaran na mga ideyat kaisipan ng isang C. M. Recto?

Tumakbo sa pagka-Presidente noong taon 1957 ngunit natalo sa eleksyon .

Bahagi sa kanyang makasaysayang Talumpati (in english) “The first task to participate seriously in the economic development of our country (is to) pursue those professions for which there is a great need during an era of rapid industrialization. Only a nationalistic administration can inspire a new idealism in our youth, and with its valid economic program make our youth respond to the challenging jobs and tasks demanding full use of their talents and energies.”

At mula noon magpahangga ngayon lahat ng mga nagwagi at naging kapitan kumbaga sa Barko ng ating Bayang Magiliw ay walang sumunod nagpatupad o naging giya (guide) nagplano isakatuparan ang mga ideyang pangkaunlaran tungo sa industriyalisasyon ni C. M. Recto.

Dito sa puntong ito marubrob king pinabubulaanan ang pag-TINGALA ng ilan sa atin na ang pinakaMatalino daw na naging Presidente ng Bansa Ang dating diktador Marcos ang siyang pinakaMahusay KUNO na marami DAW nagawa sa masang Pilipino.

Subalit ngunit tanging seguridad lamang ng kanyang pamilya ang lubos na nakinabang na marahil maski ilang henerasyon nito ay pasigurong mamumuhay ng labis na karangyaan sa matalinong pagmaniobra nito maitago ang karamihan ng yaman galing sa kaban ng Bayan.

May kasabihan “pinakamalino daw na kriminal ang magnanakaw”.

Maging mapag-analisa nawa nang lubos lalo na ang karamihan sa atin na may kakayahan magsulat, magpahayag, at magbahagi upang maipaabot at mapukaw ang kamalayan ng karamihan sa ating mga pangkaraniwang mamamayan upang higit sa lahat ay maiwasan ang pagsasamantala, pang-uuto ng mga GANID, GAHAMAN at mga BETERANONG politiko na walang ginawa kundi lunurin sa kanilang mga mapanlinlang na propaganda ang kawawang madlang pipol.

Sandali sumandali, bago tapusin ang kuwentong pangMakabayan na ito, silipin din natin saglit ang kasalukuyang administrasyong Duterte. Ayon sa akin ‘bias na obserbasyon at sa pakikinig at pagbabasa sa mga talumpati nito at mga nakakalat at naglipana na mga propaganda pang-aliw panglito pantakip sa mga kontrobersya kinasasangkutan nito. Na maski saan silipin wala tayo makita na pagkahalintulad sa makabuluhang ideya o kaisipan ng CLARO M RECTO.

Panay paghahayag o mga salitang makukulay lamang naghahangad ng simpatiya at hulihin ang kahinaan emosyon ng mga taga-sunod o mga panatiko nito. Mga plano o plata- porma de gobyerno na dati ng ginawat gawain ng mga ganid at mapagsamantalang pang-aabuso sa kapangyarihan ang pangunahing hangad upang isakatuparan pansariling interes kapakanan ng angkan at mga kaalyado nito na magpipiyesta sa mga proyektong kinasasangkutan ng bilyones na pondo.

Halos limang dekada na magmula noong panahon ng makabayang Recto. Panahon na marahil na magbago ng destinasyon o direksiyon ang bansa. Panahon na ng pagkakaisa . Panahon na magkaroon ng sugpungan, ng maaasahan na maging isa at tuluyang mabuo ang watak watak at nahahati na sambayanan ng Lupang Hinirang.

About awtomatik

An ordinary OFW struggling to write trying to share the thoughts that keeps boggling the mind seeking freedom from its cage. http://pilosopongpinoy.blogspot.com/ hakaco.blogspot.com