Tugs, Tugs, Tugs… Pinakamahabang “ONE NIGHT STAND” (Part 2)

One Night Stand (Photo Credit: millsmfaonenightstand.blogspot.com)
One Night Stand (Photo Credit: millsmfaonenightstand.blogspot.com)

Wala nang budget si Bimbo pang hotel kaya naman dinaan na lamang nito sa biro si Cathy. Pero talagang seryoso si Cathy na sumama kay Bimbo. Kahit anong gawin nitong pang tri-trick sa kanya upang sa kanilang bahay nalang siya umuwi ay balewala pa rin. “Anak ng… mapapasubo ako nito!” sabi nito sa kanyang sarili. Dahil nahihiya na rin ito kay Kris, kasi pana’y ang ikot nila at hindi pa sila magkaayos ni Cathy, baka marami nang nakain na gasolina ang sasakyan niya.

“Bahala na sa bahay ko na lang siya iuuwi!!”

Bagama’t may sariling kuwarto si Bimbo sa tinitirahan niya, hindi naman sa kanya ang bahay, kung hindi ay sa tiyahin niya na nasa abroad ng panahong iyon. Marami silang magkamag-anak sa bahay na tinutuluyan. Kaya lahat sila ay patira lang sa bahay. Nasa karatig probinsya kasi ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Nanirahan lamang siya sa kanyang tiyahin dahil sa trabaho nito.

Wala pang ibang babaeng dinadala sa bahay si Bimbo maliban lang sa mga “legal” nitong naging nobya na pasado sa kanyang mga kamag-anak. Medyo conservative kasi ang pamilya nila at higit sa lahat medyo “bata” pa si Bimbo ng panahong iyon; 21 years old. Kaya sinusubaybayan pa ng mga magulang niya ang mga babaeng nakakasalamuha nito.

Pasado alas dos na ng madaling araw nang makarating sila sa bahay na tinutuluyan ni Bimbo. Tulog na ang mga kasama nito sa bahay kaya maingat nitong binuksan ang pinto. Alam niya na 100% na hindi na virgin si Cathy kasi baka “ONE NIGHT STAND” lang ang gusto nito kaya sumama kay Bimbo. Ayaw pahalata ni Bimbo na wala pa itong masyadong karanasan, dahil bagito pa ito pagdating sa ganoon.

Pagkatapos nitong i-lock ang pinto ng kuwarto, naganap na ang inaasahan nilang magaganap.

Tulala sa kanyang kuwarto si Bimbo. Wala sa sarili dahil maghapon niyang iniisip ang nangyari sa kanila ni Cathy. Gabi na nang gumaan ang pakiramdam nito, bahagyang inaalala ang sarap ng nakaraan. Bukod sa gabi sila nagkakilala at malakas ang tama ng serbesa, pilit inaalala ni Bimbo ang itsura ni Cathy.

Maaga itong umuwi sa bahay galing sa trabaho. Nang pagdating sa kanila, hindi pa man ganap na nakakapasok ito ng pintuan, may natanaw itong babae sa loob ng kanilang bahay at hindi siya nagkamili, dahil sinalubong siya ni Cathy nang may tamis sa mga labi.

Hindi nito akalain na babalik si Cathy. Akala nito kasi ay sapat na ang “ONE NIGHT STAND” na ginawa nila. Hindi tuloy malaman ni Bimbo ang gagawin kay Cathy.

Pero tulad ng dati, napasubo na naman si Bimbo, wala na naman siyang nagawa kung hindi ang tanggapin si Cathy sa bahay. Dahil sa araw pa, noon lang siya napagmasdan nang malinaw ni Bimbo. Maganda, seksi at higit sa lahat batang-bata pa pala ito. Malaking bulas kung tawagin.

Ang ilan sa impormasyong nakuha ni Bimbo kay Cathy habang sila ay nagkukuwentuhan; 19 yrs old, panganay na anak, pansamantalang naninirahan sa bayan nila dahil ang mommy niya ay nadestino sa lugar nila, at silang mag-ina lang ang magkasama.

Gumabi na, inihanda na ni Bimbo ang kuwarto para sa darating na pagtulog nila ay maayos na ang lahat. Matapos nilang kumain ng hapunan, nagulat si Bimbo nang yayain siya ni Cathy para ihatid ito sa kanila. Wala daw kasing tao sa kanila dahil nasa isang business review ang mommy niya at sa isang araw pa ang uwi.

Nakarating na sila sa bahay na tinutuluyan ni Cathy. Binuksan ang t.v at nagkuwentuhan lang sila.  Matapos ang maikling kuwentuhan, inulit nila ang naganap nang nakaraang gabi.

Sa pagpapatuloy…

About kelvinjonas

I’m just trying to make a story/blog to explore my imagination in different kind of story that will surely strike the readers heart, lungs, oesophagus, kidney, large intestine into small intestine, reproductive system...HUWAAAATTT, just be kidding, but sort of romance and what so ever. And not even the readers but also to hit the author’s feelings which he will include his own experience in this story. I’m just writing whatever is on my mind and whatever emotions will it take, convey, fetch, pass on, put across and get across and so whatever etcetera, etcetera, blah, blah, blah.