‘World PEACE’

July 28, 2013 Pipoy 0

Sa aking palagay hindi na makakamtam ng isang tao ang tinatawag nilang “World Peace” dahil ang kapayapaan ay mismong nasa ating mga sarili na mula […]

World Peace

August 24, 2012 jayadeva11 0

“WORLD PEACE O KAPAYAPAAN SA MUNDO” Ano ba ang “World Peace” o tinatawag na Kapayapaan sa Mundo? Paano ba natin makakamit ang maginhawang kapayapaan ng […]