No Image

Wikang Walang Ambisyon

September 14, 2011 jacoblaneria 7

Hindi na ako sigurado pero malamang sa klase namin sa sociology yun nang pinag-usapan namin ang kultura natin. Kultura ay tumutukoy sa pangkalahatang paniniwala at […]