Woman/s Vanity (Photo Credit: Joaoalberto.info)

7 Deadly Sins ng mga Babae

June 13, 2012 Juana 13

My friend Rafael asked me, “BAKIT KAYONG MGA BABAE NAPAKA DEMANDING N’YO? TAPOS NAGAGALIT KAYO NANG WALANG DAHILAN.” Hindi naman lahat ng babae demanding eh, […]