“I Love You, Anak…”

October 2, 2012 Catz0726 2

Isa ako sa karamihan ng Pinay na piniling mangibang-bansa para sa mas malaking tsansa ng kariwasaan. Ika-anim ako sa pitong magkakapatid, puro lalaki at ako […]