The Day I Almost Died

November 18, 2018 Paula Bernasor 18

Seeing the news reports regarding the recent calamity that struck Iligan and Cagayan de Oro reminded me of one my most unforgettable life event. It reminded me of the day that I survived.

Ang Halaga ng Isang Piso

December 22, 2011 wanoy 10

Magkano na ba ang isang sigarilyo ngayon?Dalawang piso? Marami sa ating Pilipino ngayon mababa na ang tingin sa piso. ang nasa isip kasi nila di […]