Trending Ka Ba?

March 16, 2012 scdopulencia 2

Karl Roy ba ang pangalan mo? Binatikos ka na ba dahil sa mga bulag mong paniniwala sa hustisya ng Pilipinas? Ipapalabas ka na ba sa […]