Money For Nothing

February 27, 2014 mangHulyan 0

PERA– Maraming tao sa mundong ito ang naghahangad magkaroon nito. – At isa ako sa mga taong iyon. Natural na sa kaisipan ng tao na […]