Tara Na, Padayon!

September 4, 2012 invictusrespite 1

“Tara na, samahan mo akong tumaliwas sa agos, dahil ako’y tulad ng usok na mula sa sasakya’y bumubulusok ; tulad ng ulan na walang pakundangan […]