Blood is Blood

February 16, 2012 kayz33us 1

We’re all familiar with family stories kung saan hindi  nagkakasundo ang mga miyembro. May mga paborito at may mga hindi. Pero sa kabila ng lahat […]