Commitment

December 26, 2012 Danah Bonana 0

How would you define the word “commitment”? How would you stand for the word itself?  Commitment…is a strong belief to something which regularly takes up […]

Nagbago Ako

December 3, 2012 sunset 3

Bata pa lamang ako ay madalas na akong napagbubuntunan ng galit ng aking ina. Madalas ay mainit ang kanyang ulo kaya naman sa simpleng bagay […]

The Search For The Third Wise Man

November 25, 2012 jessa maria 0

“The greatest virtue of man is perhaps curiosity.”                                                        -Anatole France They say curiosity kills a cat but when the cat is out of the […]

Love Your Own

September 2, 2012 wanoy 2

Self-reliance. Tuwing magbabasa ako ng mga hate-posts tungkol sa China-Philippines Conflict napapangiti ako. Marami pa rin talagang matatapang na  Pilipino. Siguro yung iba sadyang matapang […]