“Sandwich”

January 3, 2014 shallom 0

May mga tao na tinatawag na KSP o Kulang Sa Pansin, isa na roon si Zandro. Pakiramdam niya kasi ay hindi na siya napapansin sa […]

Dahil sa Isang Anak

December 24, 2013 shallom 0

Dumarating sa ating buhay ang punto na tayo ay sumusuko. Nawawalan ng kulay ang ating mundo at halaga ang ating buhay. Madilim ang tingin natin […]

Lihim(An OFW Story)

December 18, 2013 shallom 1

Note: Nangyari ang kasaysayang ito nang hindi pa uso ang internet. Tanging voice tape at sulat lamang ang komunikasyon ng mga nagtatrabaho sa ibayong dagat. […]

Si Ago

December 10, 2013 shallom 1

Payapa ang aking puso habang hinihintay  ang pagdating ng aking anak na Bunso;si Ago. Matagal din kaming hindi nagkita, halos tatlong taon din. Tumayo ako […]