No Image

Hindi porke

July 9, 2011 ragubalane 5

Hindi lahat nakukuha sa unang tingin. Buksan ang mga mata, lawakan ang isipan. Ang tao’y mapanghusga ayon sa hitsura at nakikita kahit alam naman natin […]