Once a President

August 17, 2018 danmeljim 0

There were wet footsteps on the wooden floor that led to the wooden chair by the window. No, not a chair that one could relax […]

Kamay na Bakal

September 21, 2017 awtomatik 0

May mga kababayan tayo na pumapanig o sumasang-ayon sa pagdedeklara ng batas militar. Iba’t-ibang dahilan pangunahin sa kanilang pagsuporta nito ay upang ang kanilang pinapanginoon […]