Pers Lab

October 22, 2012 akoposijayson 3

Tahan na, hindi mo naman kasalanan na mahulog ang ice cream mo sa lapag. Dapat nating sisihin ang araw, kaya ito natunaw at bumigay mula […]