Announcement (Photo Credit : Commons.wikimedia)

Isang Panawagan

May 6, 2012 NanayAko 0

Tinatawagan ko ang isang taong minsa’y naglagay ng marka sa isang pahina ng libro ng buhay ko. This may seem trivial, but I really, really, […]