Pamahiin (Part 2)

October 18, 2016 LumangTao 0

Muli ay bubuksan ko ang ating paksa hinggil sa mga Pamahiin na naging parte na ng ating kulturang Pilipino. Inuulit ko na aking lubos na […]

Pamahiin

October 16, 2016 LumangTao 0

May isang pangyayari sa aming tahanan ilang araw na ang nakakalipas at ito ang nag udyok sa akin upang isulat ang paksang ito. At ito […]

Pamahiin (Photo credit: wikipedia)

Maniwala sa Pamahiin

July 29, 2012 inkblot83 1

Lumaki ako sa probinsya. Pero ni minsan, hindi ako naniniwala sa  mga pamahiin at babala ng matatanda. Para sa akin, kalokohan lamang ang mga ito. […]

Pamahiin at Iba pa

July 11, 2011 ragubalane 36

Bunga ng ating kabataan, kamusmusan at murang isipan maraming mga bagay tayong pinaniwalaan sa mahabang panahon at ngayong may sapat na tayong pag-iisip alam na […]