Bangayan Online

February 19, 2014 Sally 0

Likas sa ating mga pilipino ang mapagmasid sa kapwa; maging positibo man ito o negatibo. Sa modernong panahon na ginagalawan natin sa kasalukuyan, kanya-kanyang paraan […]