Pi7ong bilyon

December 11, 2011 ragubalane 8

Hindi na nakapagtataka na ang populasyon ng tao ngayon ay umabot na ng pitong bilyon. Medyo napaaga nga lang ito sa pagtantiya ng mga ekspertong […]