Money War

November 20, 2011 mangHulyan 17

Bakit may mga taong mayaman, pero makatao?.. Meron din naman taong ‘mayaman‘ pero di naman tao?.. Nakatapak lang ng P1000, akala mo nabili na nya pagkatao ng kaharap […]