Sino Si Idol?

October 16, 2013 Mga-sulat-kamay 0

Naranasan mo na bang tawaging “idol”? Sa mga unang taon sa kabuan ng dalawang dekada ng masustansya ngunit may bahid amag na buhay ko, buong […]