Numb

July 23, 2018 mistyblaze 0

Back to that cold dawn, and I feel the chill creep to my heart again. And I remember fear in his eyes as he quietly […]

Explete

July 22, 2018 mistyblaze 0

I was full of loathing. For us both. But I hated myself more, because I allowed everything to ruin what I tried so hard to […]

I’m Lost

January 22, 2013 cheche_francesca 0

Tsk tskk tsk… what have I done with my entire life? Bakit hindi ako nag-aral nang maayos noong bata pa ako???  Para sana nakahanap ako […]

Identity crisis (Photo credit: 47projec)

Kawalan at Kabataan

August 12, 2012 nica_upl13 1

Sinasabi nila na ang teenage years ng isang tao ang pinakarebeldeng mga taon ng kanyang buhay. Marahil ay totoo nga ito dahil normal lamang sa […]