Luha ng Kahapon

February 12, 2013 sherald salamat 8

Si Lola Aurora at Lolo Hulyo ay kapwa edad walumpo’t dalawang taong gulang na sa kasalukuyan, mahina na ang kanilang pangangatawan.  Umaasa na lamang sila […]