Luho (An OFW Story)

December 7, 2013 shallom 61

Abalang-abala kaming magpapamilya noon. Kadarating lang kasi ng aking asawang si Vic galing sa Qatar.  Doon siya nagtatrabaho, mag-aapat na taon na. Sama-sama naming binubuksan […]