Isteryotayp

July 22, 2012 Nanong 0

Nasanay kami ng kapatid ko sa pamumuhay na payak, simpleng bahay, simpleng pananamit, at simpleng mga prinsipyo. Hindi kami nakaranas ng gutom dahil sa aming […]