Dear Seatmate

March 12, 2013 panjo 0

Dear Seatmate, Hindi naman talaga ako natutulog sa klase kahapon. Nakasubsob lang ang mukha ko sa armchair. Kunyari tulog ako pero pasimple kitang tinitingnan. Ayaw […]

Dear Ex-GF

March 7, 2013 panjo 1

Dear Chinny, I love you very much and I shall always do. Chinny, sa sandaling bumaba ako ng eroplano, ikaw agad ang unang hahanapin ko. […]