Prostitution 101

August 11, 2012 ip-yon 2

Marami na ngayong kabataan ang lulong sa ipinagbabawal na gamot. Marami na ngayong mga kabataan na kriminal. Marami na ngayong kabataan na prostitute. Hindi natin […]