TED-HANNA

November 3, 2014 iceburn 23

Kasarapan ng tulog ko nang bigla akong magising. Madilim pa pala, “teka, anong oras na ba?” tanong ko sa aking sarili at napalingon sa orasan. “Naku, […]