Tips Para Makapag-ipon

January 14, 2014 shallom 0

Masasabi kong kasanayan ang pag-iipon. Ang ugaling ito ay produkto ng magandang disiplina sa sarili. Lahat ng tao ay kailangang mag-impok, sang-ayon nga sa kasabihan […]

The Neo-Marcos Fanaticism

June 2, 2013 Macario Sakay 0

I’ve been seeing an increase of Neo-Marcos fanaticism on the internet lately, showing fancy Power Point charts and Flash animations trying to undermine the People’s Power […]

Phil. EDUC 101

December 13, 2011 Sky 7

I had watched a documentary film last Tuesday entitled “Misedukasyon” wherein a CHED official when confronted by the students who was on the rally said […]