Forgiveness (Photo Credit : Lacedwithgrace)

Father and Son

May 3, 2012 c-anne 6

Three months before my high school graduation, my father summoned me at his office. It had a separate entrance at the East side of the […]

Girl Left behind (Photo Credit: Illusionsgallery)

Always Left Behind

April 26, 2012 XoHeavenoX 21

May mga tao nga kayang nakatadhana na mag-isa habang buhay? Sadyang nagkakataon nga lang ba na walang gustong manatili nang matagal sa kanilang buhay o […]