Hindi Ang Oras

February 29, 2012 Hazel Rivera 0

Wala naman talagang oras na mabilis o kaya oras na mabagal. Constant ang oras. Patuloy ‘yang papatak kada segundo.. Walang makapagpapahinto. Nonstop. Nasa eksaktong 10:20 […]