My Dyipni Experience

September 11, 2018 monettecalugay 0

Napadpad na naman ako sa Maynila dahil may mga papeles akong kailangang asikasuhin para sa aking pagbalik sa ibang bansa. Dahil wala naman akong sariling […]

Hopeless Commuting

March 29, 2012 Marc Co 4

If you ride a jeep – your jeep might get caught into a hold-up. or you might find yourself sitting next to a pick pocket […]