A Scene to Ponder On

July 29, 2018 Mommyjoyce 0

Saw this on my friend’s Facebook wall. Made me ponder on something seemingly small but makes an impact. A lesson in life, no doubt. There […]

War Commander

January 30, 2015 Ladyred 1

Ang    ay binubuo ng mga manlalaro mula sa iba’t ibang LAHI. At sa aking pananaw sa larong ito, maging ibang lahi ay puwedeng maging […]