If Looks Could Kill – 9

September 3, 2015 ciarshadow 0

NANGINGITING kinilig si Sherine sa pagtatapat ng lalake. Lakas maka-teenager! “Sinabi ko sa ‘yo noon na gusto kita. Third year high school tayo ‘non, kaharap […]

If Looks Could Kill – 2

August 29, 2015 ciarshadow 0

“MONTOYA? Joon Montoya?” nakangiti nang tanong din ni Sherine nang makilala niya ang kanyang bisita matapos ipasok ang maleta nito na nasa ulanan. “Small world, […]

Angel-in-Disguise Part 37

December 19, 2013 WHITEANGEL 0

“Jere…my?” mahina kong sabi. Parang nanghina ako nang tuluyan nang makita siya. “Yuri…” ngumiti siya nang mapakla. Napaisip ako, bakit siya nandito? “Anong ginagawa mo […]