Bayaran

March 17, 2014 Orlie Jacob 0

SUMAPIT na naman ang dilim. Kung saan abala na naman si Carlo sa pag-aayos sa sarili. Pagkapaligo, naghanap siya ng disenteng maisusuot na magpapatingkad sa […]