Bokasyon

February 1, 2016 sherald salamat 0

“Ano mang pangarap, kahit pa mababa sa tingin ng iba, ay nagiging napakataas kung ito’y iniaalay sa kapwa nang buo, tapat at totoo.” Hangos si […]

Guni-guni

March 14, 2014 ragubalane 0

At ang lahat ay magyayabang na kilala nila ang kanilang sarili. Sa tuwi-tuwina, bibigkasin ang angking talino at iwawagayway ang kakayahan sa mga bagay-bagay. Kung […]

Sila’y Bagong Bayani

May 24, 2011 ragubalane 27

Mahirap maging mahirap kaya napakaraming Pilipino ang ninanais mag-abroad para magtrabaho. Pansinin mo, halos lahat tayo ay may kamag-anak, kaibigan o kahit kakilala lang na […]