Susuungin Ko Kahit Ang Panganib- Chapter 8

(Photo credit: searchingforakilismith)
(Photo credit:  searchingforakilismith)
(Photo credit: searchingforakilismith)

Chapter 8

S A M A N T A L A  N A K A U W I  N A  S A  T A H A N A N  N I L A   S I  L O U I E at masusing nag-uusap sila ng kanyang ina.

H A ! ….a..ano kamo sinabi mo….900,000 thousand ba ika mo ang hinihiram mo sa akin Louie ka ….ang  g u l a t  n a  g u l a t  at pagtatakang tanong ng kanyang Mommy.

        “My son naman…tha’s a lot of money…na…na-involve ka naman ba sa isang aksidente ha!… my dear son…ika uli ng kanyang Mommy na alang-alala at nahihintakutan. “

        At manghang-mangha pa sa laking halagang kailangan nito..

No mommy…bibili lang po ako ng second hand na sasakyan …he, he, he.

At nangiti lang ito sa kanyang mommy at….yon lamang ang magandang nai-dahilan niya. Pero nag-aalala siya…baka di ito maniwala dahil napakalaki namang halaga ng second hand na sasakyan ang bibilhin niya .

        H A !…ga..g a n o n  b a …akala ko naka-aksidente ka na naman..

Maya-maya ay medyo nag-isip-isip ang kanyang ina na wari bagay pinag-aaralan ang kanyang sinasabi at tinitigan ang anak na walang kakurap-kurap at kapagdaka’y sumagot uli.

EH di ba naka-pag-abroad ka at balita ko ay malaki naman ang naiuwi mong pera.

EH kasi naman Mommy….at bigla pa itong niyakap at hinalikan sa pisngi na ubod tinding naglalambing…eh kasi Mommy inilalaan ko sa pag-aaral ng mga bata sa pagtuntong nila ng college .

        H A !  ganon ba…..eh sige matatanggihan ba naman kita eh nag-iisa ka naming anak ng Daddy mo at …huu…napaka-pogi naman talaga ng anak ko…..nakakagigil.

Maya-maya uli ay….eh ganito na lang ang gusto kong mangyari. Kasi baka magselos ang Daddy mo at sabihing bakit sa akin ka na lang laging lumalapit at naghihiram o nanghihingi….eh pareho namang magulang mo kami.

OKEY…magbibigay na lang ako ng kalahati…450,000 thousand ..at ang kalahati ay sa Daddy mo naman….o ano…it is enough for you my son ?….at nangingiti pa ito at sinabing…..

       ” A N O  I H O.. ..tama ba…wala kaming lamangan ng Daddy mo  ha, ha, ha.

At  nangingiti-ngiti itong hinalikan pa nito sa pisngi ang anak na si louie.

He, he, he, talagang ang Mommy ko wise ….alam mo ba Mommy ang ibig sabihin ng katagang  w i s e  he, he, he… isa  kang ….

AH… eh wag na…wag mo ng ituloy pa anak…at baka magbago pa ang isip ko ay bawiin ko pa yan  ha, ha, ha.

AH eh teka nga uli anak…..h i r a m  b a  ya n  o  h i n g i ?

Ngingiti-ngiti naman si Louie na sumagot sa kanyang ina he, he, he si Mommy naman di na nakatanda…y o u  a l w a y s  m a k e  m e  l a u g h … ha, ha, ha .

At niyakap-yakap uli ito at hinalik-halikan pa sa pisngi ang ina bilang paglalambing.

Tuwang –tuwa at ganoon nga ang ginawa ni Louie at lumapit naman siya sa kanyang ama at sinabing nangangailangan siya ng 900,000 thousand…pero di niya sinabi na nakahingi na siya ng kalahati sa kanyang Mommy.

Palibhasa ay matagal-tagal naman siyang di lumalapit at nanghihingi sa kanyang ama at alam niyang marami na rin namang naiipon ito at kumikita kahit papano ang negosyo nito ay di na nabasa ng laway ang kanyang labi at di siya nag-dalawang salita ay agad niyang nakonbinsi at pinaniwalaan siya nito.

EH pero iho… ika ng kanyang ama napakalaking halaga naman  niyan ah ..saan  m o  b a  n a m a n  g a g a m i t i n ?

EH Dads  kulang kasi pera ko …bibili sana ako ng second hand na sasakyan  he, he, he.  Di bale na sa akin yong second hand na sasakyan mabangga man di nakapanghihinayang …he, he, he.

Buti’t di nakahalata ang daddy niya na napakamahal naman ng secong hand na sasakyan na yan.

Di na nagawang mag-usisa pa ang kanyang ama…at tumango-tango ito at ngumiti.

H A.. ganon ba… o sige iho kumuha ka muna sa drawer ng isang form of agreement…he, he, he.

H O…eh para sa ano naman po yon form of agreement….ang pagtatakang tanong niya.

Muling ngumiti-ngiti-ngiti ang kanyang ama…eh iho isang agreement yan at fill-up pan mo na rin.

        H O ! …eh bakit po Daddy sa…sa anong dahilan…ang pagtatakang tanong uli niya.

He, he, he…u t a n g  i y a n  i h o  a t  d i  b i g a y…  he, he, he.

At  natawa lamang si Louie…nagmistula siyang isang empleyado na nag-loan sa kumpanya nito.  Ang akala  niya wise ang kanyang Mommy….pero mas wise pa pala ang kanyang Daddy …he, he, he.

Pero ganon lang naman yon at isang f o r m a l i t y  l a m a n g  y o n  at kunyari lang naman at parang pinatatawa lang siya ng kanyang ama  a t  k a y l a n  p a  r a w  b a  n i y a  i t o  m a b a b a y a r a n .

Siguro sa pagputi ng uwak… he, he, he .

Nag-iisa siyang anak at saan ba mapupunta at maiiwan ang kayamanan ng kanyang mga magulang kung itoy mamamatay na …kundi sa kanya rin.

At nang makuha na nito ang ibinigay na tseke ng kanyang daddy ay kumuha siya ng alak na maiinom at nakipagtagayan at kuwentuhan muna sa kanyang ama.

At ito ang pinaka-bonding nilang mag-ama.

Kasi lagi naman nilang ginagawa yon tuwing magkikita sila kapag natitigil ng bahay ang kanyang ama.  AT kapag nag-uusap sila at nagkakainuman ay parang magkapatid lang sila kung magturingan. At minsan daw nong malasing ang kanyang ama ay nadulas itong naikuwento sa kanya na nagkaroon daw ito ng anak sa iba na halos kaidad daw niya.

Pero di siya nagdamdam at nagalit man lang  at natural lang daw iyon sa isang lalake  na tulad ng kanyang ama at kaya naman daw panagutan at sustentuhan ng kanyang ama ang naanakan nito na di na kailangan pang pakisamahan pa.

Ang nalaman niyang ito ay inilihim niya sa kanyang mommy at silang mag-ama lang ang nagkakaintindihan.

Pero kahit na kung magturingan sila ng kanyang Daddy na parang magkapatid lamang at nagkakabiruan at nagkakahingahan ng mga saloobin ay kung bakit di niya masabi ang mga nangyari sa kanila ni Eleonor na siya ay ikinasal na pero di nagawang magsama at ang perang hinihiram o hinihingi niya sa kanyang ama na pantutulong at gagastusin para sa pagkaka-opera ng kanyang biyanan ay tikom pa rin ang kanyang bibig at di niya makuhang ipagtapat. Na sa pakiwari naman niya ay di naman magagalit at manapa’y pangangangaralan lamang siya sa kanyang pagkakamali.

Siguro matutuwa pa nga ito’t makikita niyang ang mahal niyang anak ay nakatagpo na ng isang babaeng tunay na mamahalin at mapagkakatiwaaan. Na kung makikita lamang niya si Eleonor ay ibang-iba ang katangian sa una niyang naging asawa na maipagmamalaki niya at malayong maihambing sa una niyang na asawa na mapaglaro sa pag-ibig.

Pagkatapos ng ilang kuwentuhan at ilang shots ng alak na hindi naman niya ikinalasing ay nagpaalam na siya sa kanyang Daddy na sa pakiwari niya ay tinatablan na ito.

Iniwan na niyang natutulog na ang kanyang daddy at nagdesisyon nang magpunta na sa Banco at tumuloy na siya sa kanilang napag-usapan ni tito Fermin at tuluyang di na siya nagpakita kay Eleonor.  Hihintayin na lang daw niyang maoperahan ang biyanan niyang babae at kung galing na ay saka na lang siya pupunta muli at dadalaw sa tahanan nila Eleonor.

        N A G D A A N  A N G  M G A  A R A W at magaling na magaling na ang nanay ni Eleonor at masaya na itong nakikipagkuwentuhan sa kanyang mga kapit-bahay.

Sadyang tinotoo ni tito Fernan ni Eleonor ang habilin ni Louie na wag nitong sasabihin….. na sa kanya nanggaling ang perang ipinangbayad sa ospital.

        Idinahilan na lang ni tito fermin na nag-ambag-mambag ang kanilang mga kamag-anak at nakapagbili siya ng isang maliit na lote na galing sa pinagpartihan nilang magkakapatid.

Sa pag-uwi ng ina ay nadatnan niya ang kanyang anak na si Eleonor na tila masayang-masaya na naglilinis ng kanilang bahay. Dahil magaling na ito at magandang-maganda na ang kanyang pakiramdam ay masayang-masaya na rin itong bumati sa kanyang anak.

A B A  A N A K… tila baga napakasaya mo nitong araw na ito ah…..me pakanta-kanta ka pa.  Di kaya dahil sa nakita mong muli ang dimonyo mong asawa nong isang araw.

At biglang nagbago ang pakiramdam nito ng maalala at nabanggit ang kanyang manugang.  Hinipo pa mandin nito ang kanyang tila kumirot na ulo at sinapo ang dibdib nito at natingala sa langit.

Medyo nasaktan na naman ang damdamin ni Eleonor ng pagsalitaan na naman nito ng masakit ang asawa niya. Pero di siya nagpahalata at ayaw niyang makipagtalo lalo pa’t kagagaling lang ng pagkaka-opera nito. Biglang tumamlay ang kanyang pakiramdam at nawalang lahat ang sigla nito at malumanay na sinagot ang kanyang ina.

ABA  di ho inay…kasi di ba maghahanda tayo dahil anniversary ng kasal ninyo ni tatay at kaarawan pa niya. Lalong higit ay magpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos at nakaligtas kayo at nagkaroon kayo ng panibagong-buhay

I Y O N  L A N G  A N G  I D I N A H I L A N  N I Y A….pero ang totoo ay malapit nang muling umagos ang mga luhang pilit niyang itinatago sa kanyang ina.       Kasi’y labis siyang nasasaktan sa paulit-ulit na pagdusta nito sa pagkatao ng kanyang asawa.

A B A  at tinamaan nang lintek at nakalimutan ko na ang araw na iyon. Napakahirap naman pala nitong tumatanda na at saka siguro sanhi na rin ito ng pagkaka-opera sa akin.

AT bukas na pala iyon ah …at nagmamadali itong naghanda ng gagamiting lalagyan sa kanyang pamamalengke at…

H i g e  nga  anak at  pakihanap mo nga kapatid mo at samahan kamo ako sa pamamalengke at nang makabili ng maipanghahanda natin.

O P O  Nay  at nagmamadaling umalis na siya sa harapan ng kanyang ina at hinanap na nito ang kanyang kapatid. Kundi ay makikita na ng kanyang ina ang umaagos na nitong mga luha na pilit niyang ikinukubli.

O H  D I Y O S  K O… bakit ganito ngayon ang nararamdaman ko. Bakit kapag pinagsasalitaaan nila ng mga masasakit ang asawa ko ay ako ang sa tuwina ang nasasaktan.

       Bakit awang-awa ako ng makita kong binubugbog ang aawa ko.

At muling nanumbalik sa kanya ang mga ala-alang pilit niyang nililimot. At  kapag nababanggit ang pangalan at mga ginawa sa kanya ni Louie ay naaawa siya sa kanyang sarili.  Sinumpa ko noon na maghihiganti ako sa kanya at pahihirapan ko siya.  Hindi basta maaring lumambot ang puso ko para lang siya patawarin.

Walang kapatawaran ang panloloko at pagsisinungaling niya.

P E R O  N G A Y O N…bakit iba ang nararamdaman ko….bakit ako ang nasasaktan sa tuwina…kapag nakikita kong inaapi ang aking asawa.

At di na natapos ang naisasaloob nito ay sumambulat na naman ng atungal  sa pag-iyak  hu, hu, hu.

O H  D I Y O S  K O ituro mo pos a akin ang nararapat kong gawin .

Patatawarin ko na po ba siya. Sapat na po ba ang pinagtitiis ko at maaaring pinatitiis na rin niya.

Ang kanyang walang takot na pagpunta-punta rito upang makita lamang at makausap ako at upang humingi ng aking pagpapatawad sa kanya na maaaring ikabuwis ng kanyang buhay ay isang palatandaan na talagang nagsisisi na siya sa kanyang nagawang pagkakamali at talagang mahal na mahal niya ako .

        At biglang napagtanto niya na at napapagwari-wari ang mga pangyayari na di niya dapat ibunton lahat at isisi kung bakit nagawa nitong magsinungaling sa kanya.

Kung tutuusin ay ang naging kasalanan lang niya ay ang di niya pagsasabi ng totoo na nagka-asawa na siya.  Pero di naman sila tunay na ikinasal at may sarili ng pamilya ang kanyang asawa.  At totoong malayang-malaya na siya.

A T  I S A  P A’ Y  H U L I  N A  N A M A N  T A L A G A  A K O N G  D U M A T I N G  S A  K A N Y A N G  B U H A Y.

Makatapos ang kanyang pagninilay-nilay ay nagpatuloy na siyang maglinis ng kanilang bahay at pagkatapos ay isinunod naman niya ang bakuran at inalisan ng mga nagkalat na kuyagot at pinagsisigan ito.

Dahil sa maghapong paglilinis at katakot-takot na pawis at dumi na kumapit sa katawan ni Eleonor ay di na nagawang magpahinga at naisipan na niyang maligo.

Nang makapagbuhos na siya ng isang tabong tubig ay biglang nasigaw ang kanyang ina na kasalukuyang nagluluto at nadinig ang lagaslas ng tubig na ibinuhos niya at….

H U W A G  a n a k ….wag kang maligo at baka ka mapano niyan…. baka ka maluka niyan.

A L A LAN G- A L A L A  I T O  at takot na takot na pinangaralan siya.

Di  ba  kabilin-bilinan ko sayo at laging sinasabi noon na kapag pagod na pagod ka at lalo pa’t kasalukuyan kang  mayroong  r e g l a  ay wag na wag kang maliligo.

H a l a  p a h i r a n  m o  a g a d  at  pa t u y u i n  ng pagkusot at pahiran mo agad ang buo mong katawan nang kahit anong meron tayo diyan a c e y te               a l c a m p o r a d o  o  b a b y  o i l  o kaya ay pahiran mo na lang ng kahit na G A A S.

Nangi-ngiti na parang di pinansin ni Eleonor ang kanyang ina.

I n a y  n a m a n… lumang kaugalian na yan…wag po kayong maniniwala na sa kinagisnan ninyong mga minanang kaugalian sa mga ninuno natin.

Hindi po totoo yon…ang sabi po ng Doctor ay dapat nga daw po ay paliguan kapag may regla. .kasi po ay init lang daw iyan at saka wag po kayong mag-alala kahit po ako pagod ay ang ipinaliligo ko naman po ay tubig na maligam-gam.  At dapat daw po ay wag tagalan ang paliligo.

YON pong sinasabi ninyong mga naliligo kapag may regla na naluluka ay nagkakataon lang.  Siguro po… yon natatapatan niyon ay nagkakataon lang at talagang may  t i r i r i n g  n a  s a  u l o.

A Y  n a k u  m a g t i g i l  k a  n g a  at totoo ng lahat ang sinasabi ko sa iyo at sa tanda kong ito ay naranasan ko na at totoong lahat ang mga sinasabi ng mga matatanda.

Upang magtigil na lang ang kanyang ina ay kunyari ay sinunod nito ang utos at nang matalikod ay nagbuhos uli ng tubig na marahan lamang para di madinig ng ina ang lagaslas ng tubig at dali-dali na siyang nagbihis.

A n g  m a h a l a g a  d a w  a y  m a l i n i s  a t  m a b a n g o  s i y a   n a  m a d a t n a n  a t  m a k i t a n g  m u l i  n g  k a n y a n g  a s a w a  k u n g  s a k a l i  m a n g  m a g b a l a k  m u l i n g  p u m u n t a  d i t o.

Inisip niya baka nga isang araw ay bigla na namang muling sumulpot ang kanyang asawa at maabutan at makita siyang ganon ang hitsura at di kanais-nais na amoy niya.

Maya-maya nagbago naman ang isip niya…

Huu.. eh ba’t ba ako mahihiya…eh mano bang makita at maabutan siyang ganoon ang hitsura at  may masamang amoy siya  e h…. w a l a  n a  n a m a n  s i l a n g    r e l a s y o n  p a……

(Itutuloy)