Susuungin Ko Kahit Ang Panganib – Chapter 11

(Photo credit: searchingforakilismith)
(Photo credit:  searchingforakilismith)
(Photo credit: searchingforakilismith)

Chapter 11

SAMANTALA,  SA KABILANG DAKO…ang dating asawa ni Louie na si Ester na sumama sa ibang lalake na nagkaroon na ng dalawang anak dito bukod sa tatlong anak nila ni Louie na naiwan sa kalinga nito ay nakatira na ngayon sa isang lugar sa squater.

Halos araw-araw ay nagsusugal ito at walang patumanggang inuubos ang malaking halagang perang ipinabaon sa kanya ni Louie kapalit ng kanyang kalayaan upang hindi na siya guluhin pa nito.

TAKANG-TAKA  AT NANGGIGIPUSPOS  at parang ngayon lang nagising sa katotohanan sa kanyang natuklasan. Hawak-hawak niya ngayon ang kanyang libreta de banco na may laman noon na halagang dalawang milyong piso.

H A! Naku halos ubos na pala ang pera ko sa Banco at biglang hinarap nito ang kanyang ka-live in.

 H O Y  g i s i n g…..t i n g n a n  m o  t o …at inilapit pa nito sa mukha at pinagdudutdutan nito ang nasabing bank book.

N A P A K A L A K A S  M O  K A S I N G  G U M A S T O S  A H.

Ang biglang nainis at sinumbatan ang nakahigang lalake na nakasalukuyan pang naghihilik sa pagkapuyat sa isang paglalamay sa patay sa isang kapit-bahay.

H A ! na ikinagulat nito at biglang nagising….

A..A N O  B A N G  L I N T E K  NA…puyat ako kagabi at kasalukuyan pang natutulog ay binulabog mo agad.

Pupungas-pungas pa at di pa naimumulat ang malaking mata at kasalukuyang nag-iinin pa ay sinusumbatan na siya nito.

H O Y  B A N G O N  A T  T I N G N A N  M O  I T O …ubos na pala ang pera ko….. napakalakas mo kasing gumastos.

H A !  E H  B A’ T  A K O  N A  N A M A N  A N G  S I S I S I H I N     M O….EH  A N O  P A K I- A L A M  K O  D’Y A N ang galit na sagot ng lalake na pupungas-pungas pa.

Ika nga raw sa kasabihan…magbiro ka na sa laseng ….wag lang sa bagong gising.

E H  K A H I T  P A P A N O  N A M A N ay may sarili akong pera na ginagasta dahil may hanap-buhay ako.…kahit driver lang ng basura . Eh ikaw nga diyan ang walang talos sa kagagastos sa kasusugal mo ah. At saka di ko naman pinakiki-alaman na ang pera mo magbuhat  nong minsang pinag-withdraw mo ko na akala mo binawasan ko at nagalit ka sa akin at tila baga kakainin mo ako ng buong-buo kung di ko ibabalik yon.

Y O N  P A L A…nang maalala mo…nabawasan mo na at nalimang ka lang dahil naisugal mo na.

N A N G  M A K I T A  N I T O N G  T I L A  N A N L A L A K I  N A     A N G  M G A  M A T A  N I T O at nag-uumpisa na itong magalit at naalalang bagong gising lang ito at bigla siyang bugbugin ay biglang na-tameme at naisipan nitong lambingin at hinimas-himas ang noo nito at mahigpit na niyakap at mariing hinalikan pa sa labi na  m u n t i k  n a  n i y a n g  i k i n a d u w a l  d a h i l  s a  p a n i s  n a  l a w a y  n i t o.  Lalo pa’t magdamag itong nakipag-inuman sa kanyang kabarkada at ni  m u-    m o g  ay di pa nito nagagawa.  Pero pinilit niyang pigilin ang maduwal at wag magpahalata dahil gumaganti na ito sa kanya ng paghalik at kung hindi lang nagkataong bukas na ang mga bintana at pinto ng kanilang kuwarto na tagusan sa kapitbahay nila ay baka masama ang mangyari.

Halos di siya humihinga ng maghiwalay ang kanilang mga labi at itinuloy niya ang naunsaming pagtatanong at pag-uusisa kangina.

Ah e pasensiya na darling…kasi nag-aalala ako pano na buhay natin at pano natin mapapag-aral ang anak natin eh halos ubos na ang pera kong nasa Banco. Ang suweldo mo naman ay wala pa sa minimum pagkatapos ay ginagamit mo pa sa iyong pambababae…

A n o  w a g  k a n g  a a n g a l…..bistado na kita ang ika nito.

At bigla na naman nitong di napigilan ang muling sumbatan ang lalake.

At sa pagkakataong iyon naman ay lumamig na ang ulo at naging kalmante na ang lalake dahil sa ginawang paglalambing ng kanyang asawa kangina at malumanay na itong sumagot..

Kakamot-kamot sa ulo na naghagilap naman ng kanyang isasagot ang lalake.

Eh pano naman magbuhat ng malulong ka sa pagsusugal at halos di ka na mahagilap dito sa bahay at nalilimutan mo na rin ang paminsan-minsang pangangailangan ko  he, he, he.

Kadalasan nga ay halos ginagabi ka na sa pagdarayo mo ng pagsusugal kahit sa malayo nating kapit-bahay at isinasama mo pa yong dalawa nating anak. Eh ni di mo na magawang malinis itong bahay natin ah…eh heto’t nanggigitata na ang paminggalan natin at nagkakagulo na ang mga ipis at …N A K U  nakakasuka nang tingnan.

At bigla na namang nagbago ang ihip ng hangin at ang lalake naman ngayon ang muling umarangkada at di mapigilang magalit.

A T  S A K A  T I N G N A N  M O  N G A  A N G  S A R I L I  M O….di mo ba naaamoy ang sarili mo…ang bantot mo na.  Palagay ko di ka pa nakapapaligo niyan sa ayos mong yan..dahil kahapon ko pa nakita sayo ang suot mong duster na yan ah.

H E E…T I G I L A N  M O  N G A  A K O…di mo mababagbag ang kalooban ko sa drama mong yan…E H  B A T  K A N G I N A  di mo man lang naamoy ang sarili ko at ke higpit-higpit mo pang yumakap…at humalik…..napaka-ano mo hump .

Buti pa yata tulungan mo na lang akong mag-isip kung pano ko mababawi ang naipon kong pera.

H A !  n a i p o n  o  i p i n a n g s u h o l  s a y o …he, he, he.

AT bigla na naman siyang sinimulang kutsain.

Parang di ko alam na napilitan ka lang bigyan ng asawa mo ng malaking halaga para tuluyang na kayong magkahiwalay dahil matagal mo na siyang niloloko.  At ako nga di pa nga ako nakatitiyak na sa akin nga itong dalawang bata na anak mo dahil ng magsama tayo ay pangatlo lamang ako sa buhay mo.

At bigla itong nalungkot.

Para naman napipi sandali ang babae habang patuloy itong nagsisimyentong nagsasalita.

At pano ka pa makababawi eh wala ka nang ipang-susugal pa. Eh kung me mai-pangsugal ka man at manalo ka ulit,,,eh sa susunod matatalo ka na naman ulit.. at ako na naman ang sisisihin mo.

Kaya buti pa tigilan mo na ang kakasugal mo.

Sumagot naman na paangil ang babae..

Eh ano pa nga ba eh wala na namang perang  ipangsusugal pa.

O H  S I G E –S I G E  tigilan na natin ito at wag na tayong magtalo pa…he, he, he ..may naiisip akong paraan para tayo magkapera.

H A !  ano namang idea yan…..baka magnanakaw ka na naman.

He, he, he….napakasakit mo namang magsalita…..di  ba sabi mo bigay lang ng dati mong asawa ang perang nasa libreta de banco mo….a..ano nga pala pangalan..lo..louie ba …oh eh di lapitan mo uli si Louie, ang dati mong asawa…sabi mo nga mayaman ang magulang niyon at kaisa-isa siyang tagapagmana ….he, he, he.

H A !  naloloko ka na ba..eh di ipinapatay ako ng aking biyanan.  Alam ko naman napakalakas ng impluwensiya non at siya nga ang nagpalayas sa akin.

Eh di ganito na lang pumunta tayo sa lugar ng bahay ng iyong asawa at ipatanaw mo sa akin…..tutal di ko pa naman nakikita ang asawa mo…. he, he, he,

H A !  nababaliw ka na ba ?

HEP..hep ganito yon…makinig ka.. he, he, he…at sinabi nito ng naiisip niyang plano.

Nang malaman nito ang binabalak ng kanyang ka-live in ay tuwang –tuwa ito.

A B A  O K…. ah pwede nga…ha, ha, ha, ha…may utak ka rin…kahit bulok at puro basura ang laman ng utak mo….may saysay din naman …kaya nga di ako nagsisisi na pumatol sayo ….ha, ha, ha, ha.

HA eh ikaw lang…komo basurero lamang ako… akala mo puro basura lang ang laman ng utak ko …he, he, he…. kung nakapagtapos lang ako…he, he, he, cum laude ang kaharap mo ngayon.

A t  t i y a k  k o n g  d i  i k a w  a n g  m a k a k a s a m a  k o  s a  b u h a y  a t  i s a n g  m a r a n g a l  n a  b a b a e  a t  m a y  s i n a b i  a n g                m a p a p a n g a s a w a  k o  h e, h e, he.

H A !…..A N O  K A M O…C U M  L A U D E…mahiya ka naman sa balat mo at kilabutan sa sinabi mo…ang inis na sumbat nito.

H O Y…..barabas ka…parang di mo natatandaan ang sinabi mo sa akin noon na tatlong taon mong binubuno ang grade one dahil di mo pa magawang maisulat ng diretso ang pangalan mo . At lagi ka kamong pinaiiwan sa room ninyo ng inyong teacher kapag uwian na at hindi ka makakauwi hanggat di mo naisusulat ang buo mong pangalan sa sampung pahina ng papel …ha, ha, ha…..  o ano di ba sinabi mo yon.

M A A G A  P A  L A N G  A Y  N A S A  G A W I N G  T O N D O na ang magka-live in na si Ester at Brando upang pumunta sa bahay ng dati nitong asawa na si Louie.

Pero ika niya …itutuloy lang daw ang plano nila…. kung wala doon ang kanyang biyanan.  Kasi talagang  suko hanggang langit ang takot niya sa kanyang biyanan dahil kilala na niya ito dahil nong araw ay ipinakulong na siya nito ng pagbintangan siyang nagnakaw ng kanyang nakatagong hikaw.

Pero bago pa lang sila papalapit sa bahay nila Louie ay nakasalubong sila ng isang dating kakilala at naikuwento nitong di na dito nakatira si Louie at nakapag-asawa na at doon na lang naninirahan sa probinsiya.

Dahil sa pagtitiyagang paghahanap at pagtatanong-tanong ay madali na nilang nalaman at natagpuan ang tinitirahan nila Louie at Eleonor.

Sila’y nagtanong-tanong at napag-alaman nila ang buhay-buhay nito. Kung anong oras umaalis ng bahay si Louie at kung anong oras din umuuwi at kung sino ang naiiwan sa kanilang bahay..

He, he, he….ayos walang problema…solve na ang problema, ika ni Brando .

At siya pala si Louie ang naging asawa noon ng aking asawa at yong magandang babae ay asawa naman pala niya…ito pala ang babaeng matagal ko ng pinapantasya.  Ang babaeng ito ang nasa litrato na nakalagay sa korteng puso sa pendant sa napulot kong kuwintas at silang dalawa ang…bwa ha, ha, ha, ha napakagandang pagkakataon… ika ni Brando.

        M G A  I L A N G  A R A W  D I N  N I L A N G  P I N A G- A R A L A N  A T  P I N A G- P L A N U H A N  A N G  S T R A T E H I Y A N G  G A G A W I N .

Sa naisip daw nilang plano ay maaari silang makulong kung mabibisto at kung makalulusot naman ay tiyak silang magkakapera. Pero mas higit daw silang nakatitiyak na magtatagumpay dahil ang naisip nila ay  p a m a m a r a a n g  l e g a l  a t  m a a a-    r i n g  s i l a  p a  a n g  p a n i g a n  n g  b a t a s.

N A N G  M A K A T I Y A K  N A N G  N A K A A L I S  N A  A T  N A K A S A K A Y  N A  S A  K A N Y A N G  S A S A K Y A N  S I  L O U I E  ay wala ng sinayang na sandali ang magka-live in at kanilang tinungo ang nasabing bagong tinitirahang kagagawang bahay nila Louie.

Halos walang patid at sunod-sunod na pindot sa buzzer ng bahay ang ginawa ni Ester.

H O Y  W A L A N G H I Y A  K A  L O U I E  L U M A B A S  K A   D Y A N.  A K A L A  M O  D I K O  M A T A T A G P U A N  A T  M A T U T U K L A S A N  K U N G  S A A N  K A Y O  N A G T A T A G O  N G  K E R I D A  M O.

L U M A B A S  K A  D’Y A N  S A  S A Y A  N G  K E R I D A  MO…M A G T U T U O S  T A Y O  N G A Y O N  L O U I E  K A.

        Dahil sa lakas ng sigaw na yon ay nagulantang at napilitang bumangon ni Eleonor. Kahihiga lamang pala niya noon dahil parang masama ang kanyang pakiramdam at nataon pang kaaalis lang ng kanyang asawang si Louie ng oras na iyon.  Sumilip muna siya ng bahagya sa siwang ng bintana at di na niya ginambala ang katulong at siya na ang nagbukas ng pinto. At nakita niya ang isang babae na tila galit na galit at sigaw ng sigaw na nakatayo sa harapan ng kanilang gate na halos kasing idad din niya.

Samantalang ang kasama nitong lalake na hindi na niya nakita ay biglang nagtago sa mga malalagong halamanan na nagmamatsag lang sa kanila.

Eh sino po ba sila…..ang medyo may pag-aalalang tanong ni Eleonor. At nananatiling di niya pinagbubuksan ang pinto ng gate.  Dahil ang habilin sa kanya ni Louie ay huwag na huwag siyang magpapatuloy ng kahit sino lalo pa’t di niya kilala. Hindi pa rin sila nakapaglalagay ng aso sa gate na magsisilbing bantay at para matakot ang sino mang magbabalak na pasukin ang kanilang bahay kahit walang tao.

AH, Ikaw pala ang kerida niya. maganda k nga pala. Nasaan ang asawa ko ha.  Palabasin mo, kundi ay tatawag ako ng pulis.  Idedemanda ko siya sa pagpapakasal nang dalawang beses!

AT biglang nabigla at parang nataranta at natakot si Eleonor sa di niya sukat na ito ang salitang bubungad na maririnig niya.

H A !  Hindi totoo ‘yan..ako po ang tunay at legal na asawa ni Louie.  Ang takot na takot na na-isagot niya.

SiINUNGALING!…..NILOKO KA LANG NIYAN. AKO ANG TUNAY NA ASAWA, AT HETO, TIGNAN MO ANG AMING MARRIAGE CONTRACT. 

At ipinakita nga nito ang pekeng marriage contract na ipinagawa nito sa isang lugar sa Recto. Na kung pinagmasdan lang ni Eleonor ang hitsura ng babae ay mahahalatang kinakabahan din at nagtatapang-tapangan lang.Dahil kung magmamatigas at ipakikipaglaban ang sariling karapatan at magkakaingay sila ay maaaring lumikha ng gulo at makaaabot at makararating sila sa pag-babarang-gayan hanggang makarating pa sa husgado at siya ay tiyak na mabibisto.

Samantala sa kabiglaanan at takot ay di na tiningnan maigi ni Eleonor ang pekeng marriage contract na ipinakita sa kanya.  Bagamat wala siyang alam sa batas manapa’y inisip niya agad ang magiging kahihinatnan o maaring mangyari sa kanila na si Louie ay  m a k u k u l o n g  at gayon din siya sa salang  p a k i k i- a p i d .

AT ipinagdudutdutan pa ito sa kanyang mukha…

H A !  papaanong pakikiapid ….eh tunay kong asawa si Louie.

AT sinigawan pa siya….HUWAG MONG ANGKININ ANG ASAWA KO!

Naparito lamang ako na layuan mo na ang asawa ko at kung hindi ay ididimanda ko kayo. Dahil kasal ako sa aking asawa , Pwede kong ipakulong ang asawa ko sa pagpapakasal ng dalawang beses at ikaw naman ay ang  p a k i k i- a p i d..

H A !  di…di ko alam yon at bigla siyang nanginig at nagangatal ang boses na di na makapagsalita.  Biglang naramdaman niya ang naramdaman niya noong nalaman niyang niloko lamang siya ng kanyang asawa na naginginig na naman ang buo niyang katawan. Tila isang kandilang nauupos sa kanyang pagkakatayo at pakiramdam niya’y nanlalamig na ang kanyang buong katawan na nahalata naman ng babae.

PALIBHASA’Y ILANG ARAW NILANG PINAGPLANUHAN AT PINAG-ARALAN ITO KAYA  parang isang professional na umarte nang husto at nahalata nitong madali pala niyang magagawa ang kanilang pinaplano.

‘O  Sige,  nagbago na ang isip ko,’ at lihim itong nangiti…at lalong nadagdagan ang kanyang iniisip at binalak na pangba-black mail.  At biglang kunyari ay nanlulumo ito at nagbait-baitan.

Tutal nagsasama na kayo at kabit ka lamang na maituturing  at wala na akong magagawa pa at tutal walanghiya rin naman ang asawa ko at hindi na rin talaga niya ako mahal.

At sigurado akong muli’t-muling babalik sayo yon.

Buti pa, bilhin mo na lang ang asawa ko.

Ha!  Anong sinabi mo?  Na bilhin ko ang asawa mo na asawa ko?..

Ang pagtatakang tanong niya na si Louie na asawa ko na sinabing asawa niya ay bilhin ko…. nasisiraan na yata ng bait ang babaeng ito na naisaloob niya.

Ang ibig kong sabihin..hahayaan ko na lang ang asawa kong tuluyan nang makisama na sayo ….kung magkakasundo tayo at iyong-iyo na siya.

Kaya lang ….at naiyak pa kunyari ito….pano naman ang aking mga anak …kung wala na ang kanilang ama….sino pa ang magpapakain sa kanila.  Samantalang  i k a w  ay  i sang kabit lamang niya at ikaw ngyon ang magpapasasa sa pera ng kanilang ama na dapat sana ay mapunta sa aking mga anak .

A H H….  hindi ako makapapayag na hindi mabigyan ng perang pangsustento ang aking mga anak.

At muling pinatigas ang boses nito….

Gusto ko, ikaw ang magbibigay noon.

Kundi ay itutuloy ko ang demanda ko.  At ayaw ko ng monthly o buwanan.  Gusto ko ibigay monang biglaan.  Isang milyon ay sapat na marahil na sustento sa pagpapa-aral sa aking mga anak.

At asahan mo, tatahimik na ako at hindi na ako maghahabol pa sa aking asawa…at iyong-iyo na siya.

Iniisip ni Eleonor na baka ito ay isang modus operandi lamang ng isang sindikato at peperahan lamang siya.  Hindi niya talaga kilala ang babaeng ito at hindi siya padadala sa mga sinasabi nito. Maaaring minatyagan at pinag-aralan lamang ang mga kilos nilang mag-asawa at buhay-buhay nila kaya nito nakilala sila at nagkakatugma-tugma ang kanyang sinasabi.

Parang nahahawig ito sa modus ng  budol-budol gang .

Maya-maya ay may bigla siyang naalala at biglang may rumihistro sa kanyang isip..

A B A A   teka….tila  kahawig ito ng babaeng nakatuwang ko sa isang binyagan…. hindi ako pwedeng magkamali at kitang-kita ko ulit ang suot nitong wrist watch na ineregalo ko sa aking asawa noon pa.  At maaring si Louie nga ang asawa niya dahil paano mapupunta rito ang relong ito. At ang mga sinasabi nito ay nagkakatugma-tugma at nakapapaniwala.

O H  P A N O…B A T  K A  B A  N A G P A P A T U M P I K -T U M P I K  P A….o gusto mo naman ay tatawag na ako ng pulis at ididimanda ko na kayo ….ang muling sumbat sa kanya.

A H…..E H…E H… .S I…S I G E  B I…B I G Y A N  M O  M U N A      A K O   N G  P A G K A K A T A O N  N A  M A K A P A G H A N D A  N G      P E R A  S A  L O O B  N G  D A L A W A N G  A R A W.

Nag-isip ang babae…baka nga wala talagang walang cash at magwi-withdraw pa ito sa Banco. At kung magpupumilit siyang makuha na ngayon at mapilitang sabihin at humingi kay Louie ay mabulilyaso pa. Samantalang nangako naman ito na bigyan lamang ng dalawang araw na pagkakataong makapaghanda ng pera ay mano bang hintayin na niya yon.

Tutal sa pakiwari niya ay natakot at napaniwala niya ito at magtatagumpay sila.

        S I G E  P A Y A G  A K O…P E R O  W A G  M O  N A N G  S A B I –  H I N  P A  S A  A S A W A  K O  I T O…ang sagot uli nito na pagkukunyari at alibay lamang niya para di malaman talaga ito ni Louie at mabibisto siya.

         H A !  E H  B A K I T….. eh di ba siya naman talaga ang totoong pakay mo at hinahanap mo at ng magkausap at magkaliwanagan kayo..

AH wag na ….ang pagkukunwaring katwiran nito.

Nagbago na ang isip ko kasi plano ko na siyang ipapatay ngayon  kung tatanggi siyang pakisamahan pa ako.  Nakikita mo ba yon makapal na halaman na yon…doon nakatago yong hire killer na papatay sa kanya.  At ika ko….sige pare-pereho na lang tayong di na mapakinabangan pa siya.

At para mapaniwala niya ang takot na si Eleonor ay sinenyasan ng babae na magpakita ang kasamang lalake na may suot na bonnet sa ulo at nakamaskara na upang hindi siya makikilala.

       At muling lihim na nangiti ang babae ng makita ni Eleonor ang kasama nitong lalake na totoong di siya nagbibiro .

         Pero ngayon ika muli nito …n a g k u l i  ako …kasi kung mapapatay ko siya ay pano na lang ang aking mga anak kung makukulong ako at ikaw man sa nakikita ko ay nagdadalawang tao na at paano na ang iyong magiging anak.  Bigla akong naawa sa magiging kalagayan mo at kalagayan din ng aking mga anak. At ako naman ay di naman talaga masamang tao at sa halip ay naaawa pa sayo.

At nagdrama pa ito…lima ang naging anak namin ni Louie…ang tatlo ay naiwan sa poder niya at ang dalawang maliit pa ay nasa akin. A n g  h i n a h a b o l   k o  l a-  m a n g  a y  p a t u l o y  n i y a n g  s u s t e n t u h a n  a n g  k a n y a n g  m g a  a n a k  s a  a k i n.

P E R O ang katotohananan ay tatlo lamang ang anak niya kay Louie at ang dalawang anak ay sa ibang lalake at gusto niyang ipaako kay Louie ang pagpapalaki at pagpapa-aral dito.

O  S I G E  A A L I S   N A  A K O at iuurong ko na talaga ang demanda ko at sayong-sayo na ang asawa ko at sa pagbabalik ko ay ihanda mo ang pera na isang milyon.

PERO INUULIT KO WAG MO NANG BABANGGITIN PA ITO SA ASAWA KO. BAKA KUNG MALAMAN NIYA ITO AT PAG TUMANGGI PA SIYANG MAGBIGAY NG PERA AY MAISIPAN KO NA ITULOY NA LANG NA IPAPATAY SIYA. DAHIL SAWANG-SAWA NA AKO SA KANYANG PAGMAMALTRATO AT DI PAGBIBIGAY SUSTENTO SA AMING  MGA ANAK..

BABALIK AKO PAGKALIPAS NG DALAWANG ARAW NA IPINANGAKO MO AT DAPAT AY NAKAHANDA NA ANG PERANG PANGSUSTENTO SA AKING MGA ANAK.

PERO ISASAMA  KONG MULI ANG TAONG PAPATAY SA KANYA KUNG SAKALING DI MO TUTUPARIN ANG NAPAGKASUNDUAN NATIN AY  P A T I   B A H A Y  N I N Y O  A Y  I P A S U S U N O G  K O .

M A L I W A N A G  B A

O…OO…S I..SIGE.  TUTUPARIN KO.

Halos di na siya mapagkatulog sa kakaisip kung itutuloy niya ang napagkasunduan nila at kung sasabihin naman niya ito kay Louie ay baka nga totohanin nito ang banta niya na palagay niya ay talagang suicide na ang babaeng yon na nagpakilalang asawa ni Louie. Inisip niya kanina baka inimbento lamang nito ang kanyang sinabi at pinag-aralan nito ang kilos at gawi namin.

Pero alam ko at mas pinaniniwaan ko si Louie na wala na talaga silang ugnayan sa isa’t-isa at talagang hiwalay na at di naman talaga sila ikinasal.  Yong sinabing ikinasal na sila  at nagpakasal ulit sa akin at bantang ididimanda kami sa salang dobleng pagpapakasal ay baka maaaring imbento at gawa-gawa lang niya.

Pero naguguluhan ako…. ano yong marriage contract na ipinakita sa akin at paanong napunta sa kanya ang relong ineregalo ko.

Muling parang sa isip niya ay dinadaya na lang niya ang kanyang sarili…

KUNG peke at ipinagawa lamang niya ang marriage contract na yon….pe..pero yong wrist watch na ibinigay ko ay  hindi maaring magkamali at magsinungaling at talagang totoo at bakit nasa babaeng iyon .

SA…SAMAKATUWID  AY  BAKA  NGA  NAGSASAMA  PA  SILA.

AT paano nga kung totohanin nga niyang ipapatay at sunugin ang bahay na ito .

Paano naman ang magiging anak ko?

OH  DIYOS  KO,  TURUAN  MO  PO  AKO  SA  DAPAT KONG  GAWIN.

AT naalala niya ang perang ibinigay ng kanyang biyanan sa anak nitong si Louie na  kanyang asawa  na gagamitin sana nila sa pagha-honeymoon . Na naging practical si louie at sinabing perahin na lang para magamit pa nila sa panimula ng kanilang pagsasama at ibinigay naman sa kanya para pantulong sa kanyang mga magulang.. Nasa kanya pa rin ang perang ibinigay naman sa kanya ng kanyang biyanan personal at partikular sa perang galing sana sa pag-hahoneymoon nila.

Ito yong perang pantulong ng kanyang biyanan sa kanyang mga magulang ng malamang na-operahan ito at gumastos ng malaking halaga.

        AH TAMA tutal na sa akin pa naman at di ko pa naibibigay sa aking mga magulang.  Hindi na ako pwedeng manghingi pa sa asawa ko at mahahalata niya ito.

A T  D U M A T I N G  N A  A N G  T A K D A N G  A R A W ng pagbabalik ng dating asawa ni Louie upang kunin na nito ang perang ipinangako sa kanya.

P E R O  K I N A K A B A H A N  Y A T A  A K O …Bra..Brando….buti pa yata ay mauna ka at matyagan mo muna…ba-baka may pulis na nakaabang na at damputin na lang ako. Tutal di ka naman kilala pa ng asawa ni louie…at kapag nasisigurado na nating wala naman ay senyasan mo ako.

Ah eh OO.. si-sige  ika naman ni Brando na maging siya ay kinakabahan din.

Dahil alam niya na pampa-block mail ang kanilang ginagawa.

M A T A G A L -T A G A L din itong nagmamatyag at iniisip niyang sa laki ng bahay nila Louie ay baka nasa loob lang ang mga pulis at nakikita siya. Pero dumaan ang dalawang oras at wala man lang siyang nakitang kakaibang nangyayari at ni isang tao ay wala siyang nakikita at tahimik na tahimik.

Sa pagkakataong ito ay nakasisiguro na siyang di nagsumbong sa mga pulis si Eleonor at nagdesisyon na at sinenyan na niya si Ester. At halos nagmamadali itong lumapit sa gate at inumpisahan na niyang magpipindot ng buzzer at kitang-kita nitong lumalabas na ng bahay at papalapit si Eleonor na dala na ang pera na ibibigay sa kanya.

L A K I N G  T U W A  A T  N A K A H I N G A  N G  M A L U W A G  ang magka-live in ng mapasa kanila ang isang milyon piso na walang kahirap-hirap.

He, he, he….ang galing….ang galing.. napakahusay ng inarte mo..biruin mo    S U S T E N T O para sa mga bata.  Hindi nga naman iisiping pampapa-block mail ang ginawa natin at maaari pa tayong makulong..

A L A M  M O  H O N E Y… may naiisip na naman akong madaling pagkakitaan …he, he, he… isa palang tanga at gaga at napakadaling lokohin ng babaeng iyon

Siguro nong dalaga pa ito wala pa silang radio at television sa kanilang lugar at di pa siya nakakabalita sa mga nangyayari sa panahon ngayon  at isang probinsana at malayo sa kabihasnan.

Ah alam ko na madali nating maloko ulit ang babaeng iyon at tiyak magkakapera na naman tayo…. he, he, he. Ganoon lang pala at napakadaling kumita ng malaking pera. At kapag pumatok tayo ay di  na ako mamasukan pa bilang driver ng basura at mag-isip na lang tayo ng itatayo nating negosyo….. he, he, he.

AT Ganito yon honey…sa naiisip kong panibagong plano na pagkakaperahan natin ng milyon ay bibili tayo ng hi-tech o isang mamahaling camera na nakakakuha ng picture kahit malayo ….he, he. he.

AT  B U L L S  E Y E  madali na tayong magkakapera ulit…. ha, ha, ha, ha, ha, ha .

Sa isang milyon na kanilang nakuha ay puwede na sanang hindi na pumasok na driver si Brando at magnegosyo na lang …pero ang pagiging driver niya ng basura ang magiging stepping stone para sila muling magkapera pa at yumaman.

Muling pinag-isipan nila ang gagawin pagpaplano at itoy maselan at maaari na silang makulong kapag pumalpak sila.

Samantala, sa tahanan ng mag-asawang Louie at Eleonor.

Ah honey, ika ni Louie  kangina nagkasalubong kami ni tito Fernan. Nahihiya man daw siya at di na sana niya babanggitin…may problema daw sa inyo.

H A !…a..anong problema…ah..ang i..inay na naman ba?

Hindi si inay….yon daw bahay ninyo ay nakakuha o lumampas ng mga dalawang metro sa boundary ng lupa sa katabing bakante. At upang wala ng usapan ay napagkasunduan na lamang daw na bilhin ng Nanay yong kapiraso ng lupa. Sa kabuuan daw ay umabot sa 40 square meters daw ang kailangang bilhin at sa halagang 5,000 per square. So umabot daw sa halagang mga 200,000 thousand …di pa raw kasama dito yong capital gain na tax at medyo napamahal pa raw dahil industrial zone na ang lugar ninyo.

Eh kailangan daw muling pasusukat iyon at pati-tuluhan at pati na ang titulo ng lupa na babawasan ng ilang metro sa kabilang panig ay sasagutin ninyo.  Kasi daw ay nanahimik ang lupa nila at kayo ang nangangailangan at baka abutin daw ng malaking gastos kasama na ang bayad sa geodetic engineer na susukat muli ng lupa at bayad sa abogado na magpo-processo ng mga papeles.

Ang hirap daw pala bago daw mapa-tituluhan ng panibago ay kailangan bayaran muna ang amilyar na halos 30 years nang di nababayaran dahil nasa america ang tunay na may-ari at caretaker lang ang binigyan ng authorization na di naman pala ipinagbabayad sa munisipyo.

H A M O  kako wag mag-alala at tutulungan ko kayo…paki-sabi po sa Nanay, ang habilin ko kay tito fernan.

Eh ika ko may pera naman diyan na ineregalo sa atin ng Mommy na ibinigay ko naman sayo at sobra-sobra pa iyon…naibigay mo na ba?

HA eh hindi pa… kasi di pa tayo nagagawi doon…ang medyo matamlay nitong sagot.

Dahil ingat-na ingat siya sa pagsasalita at baka madulas siya ay mabulgar ang inililihim niya. Pag nalaman ito ay natitiyak niyang magagalit ito at pag nalaman ng kanyang biyaenan ay baka ipahuli ang dati nitong asawa at ipakulong.

Eh kung ituloy naman nito ang pagbabanta nitong ipapatay ang kanyang asawa …lalong mahirap ang magiging sitwasyon.

Nasa ganoon siyang kalagayan nangmapansin siya ni Louie .

Eh Honey, napapansin ko nitong nagdaang mga araw ay tila matamlay ka.

May dinaramdam ka ba? ….aba masama daw sa sanggol na nasa sinapupunan na namo-moblema ang ina. Baka paglabas niyan ay maging isang simangot yan he, he, he.  Wag kang mag-papagutom at alam ko sabay na rin kumakain yan at wag na wag kang makakalimot na di iinom ng mga vitamins na hatol sayo ng Doctor.  At kailangang pa-check-up ka regularly sa Doctor.

O O  H O N E Y  wag kang mag-alala  di ko nalilimutan yan…akala mo lang na ako ay matamlay… siguro ay dala lang na lumalaki na ang tiyan ko at nabibigatan na ako  ha, ha, ha.  At pinilit pa nitong matawa para di mahalata ni Louie.

Ang totoo ay nag-aalala siya na matuklasan nito ang buong pangyayari.

 Abangan……………………….

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.