Susuungin Ko Kahit Ang Panganib – Chapter 10

(Photo credit: searchingforakilismith)
(Photo credit:  searchingforakilismith)
(Photo credit: searchingforakilismith)

Chapter 10

TULUYAN  NANG  NAGSAMA  si Eleonor at Louie at namuhay naman silang maligaya. Isinulit nila ang naunsaming pagsasama nila noon. Ang kanilang mga sinumpaang pangakong gagawin kung sila’y magkakatuluyan ngayo’y tinutupad na nila.

Tinupad din ni Louie ang sinumpaang pangako sa sarili na mapatawad lang siya at muling mahalin  ay gagawin niya ang lahat niyang makakaya lumigaya lang ang kanyang asawa.

Bagamat tumutol siya sa pangako ng kanyang Mommy na pagha-honeymunin sila sa America o sa Europe at ibigay na lang sa kanila ang gagastusin ay di maatim ni Louie sa sariling di niya mabigyan ng kasiyahan si Eleonor at naisipan din nilang mag-honeymoon sa Hongkong na sa kanyang naipong pera ang gagastusin.

Pagkatapos ng honeymoon ay naisipan nilang manluhod sa mga malapit na kamag-anak ni Eleonor at di naman sila nabigo at tinanggap naman si Louie ng buong puso bilang kapamilya na nila at kinalimutan na ang mga nangyari. Matapos nilang galugarin at napuntahan na ang lahat nitong kamag-anak ay sa mga kamag-anak naman ni Louie sila nagpunta.

O W…ika nong isang matandang kamag-anak na nilapitan nila makatapos makapag-bless sila na wari’y nagulat  pa ng makita sila .

Tila baga seryosong-seryoso itong nagsalita na hindi man lang ngumingiti.

NAKU….ano ka ba naman bata ka, Louie…di ba nong isang araw lang ay may ipinakilala ka sa kin na isang seksing babae na may kulay ang buhok na parang amerikana….siya na ba to…eh bakit kulay itim naman ang buhok nito .

At biglang tiningnan pa mula ulo hanggang paa ang katauhan ni Eleonor at lihim ding tiningnan naman ang kamag-anak nitong si Louie.

Di malaman ni Louie ang kanyang isasagot at kabisado niya ito na nagbibiro lang. Pero sa pagkakataong ito ay hindi niya malaman ang katumbas na sagot sa birong ito. Dahil katatapos lamang ng kanilang problema at kaharap pa niya si Eleonor at baka di niya masakyan ang birong ito.

Buti’t mabilis na umandar ang kanyang pag-iisip at nakaisip siya agad ng isasagot.

He, he, he…eh…eh tita naman….ba..baka po nakainom  at lasing  lang  kayo nong oras na yon at napagkamalan po ninyo akong may ipinakilalang babae nong isang araw….eh ang totoo po’y kauuwi lamang namin kahapon buhat sa hHongkong  he, he, he at pinisil niya ang braso ni Eleonor.

Si Eleonor naman ay madaling nakaunawa at nasakyan agad at napagtantong nagbibiro lamang ang tita nito.

Pagkatapos ay pumunta naman sa iba….

H A ! …si…siya ba ang asawa mo, Louie.

O…O P O  ba..bakit po…pagtatakang tanong niya.

Eh kasi nagpunta dito minsan ang isa nating kamag-anak at naikuwento niya na nagpunta raw sa kanya ang asawa mo at nangutang ng 10,000 libo at kinapos daw sila kasama ang dalawa mong anak at may kasamang isang lalake na kapatid daw niya.

HA! eh..eh tito Maning, matagal na po kaming hiwalay noon at i…ito po ang asawa ko…si..si Eleonor.

At naisaloob niya…. hanggang ngayon pala ay ginagamit pa ang pangalan ko ng walanghiya kong asawa sa kanyang pandurugas at katarantaduhan.

Pagkatapos ay pinuntahan na lang nila ang pinakamalapit na kamag-anak at hindi na nilibot pa ang iba at nag-aalalang may magbiro na naman sa kanila at mapikon na si Eleonor. At tapos ay nagpasya na lang silang mamasyal-masyal sa mga magandang lugar doon at ginalugad nila ang mga lugar na hindi pa nila napupuntahan.

ILANG BUWAN NA  RIN SILANG MALIGAYANG  NAGSASAMA nang biglang umukil-kil sa isipan ni Louie ang kuwintas na nabili niya sa isang subastahan sa isang pawnshop.  Gusto niyang itanong kay Eleonor kung nagkaroon ito ng boyfriend buhat nang magkalayo sila.

Papaanong napunta roon ito at kung bakit wala ang litrato niya at sa halip ay litrato ng ibang lalake.

Ang sumpaan pa naman nila ay hindi nila ito iwawalay sa kanilang katawan habang buhay. Pero naisip niya nagalit nga pala ito sa kanya at sa matinding galit siguro nito ay ginantihan siya.

AH siyanga pala titiyempo na lang ako kapag akoy nagkaroon ng pagkakataon ay tatanungin ko siya kung nagkaroon nga siya ng boyfriend na ipinalit sa kanya. At isa pa di ito ang tamang oras ng pagtatanong dahil baka itanong din sa akin kung bakit di ko rin isinusuot yong wrist watch na iniregalo niya sa akin ay baka wala akong maisagot.

Buti na lang at parang nalimutan na at di niya nag-uusisa .

H U U  bakit ba hindi ko pa nahihingi sa anak ko at di ko naaalala.

SA KABILA NG KANILANG PAGKAKASUNDO at ngayo’y matamis nilang pagmamahalan ay kapwa sila nalulungkot at hungkag daw ang kanilang kaligayahan sa buhay kung hangga sa ngayon ay di pa sila natatanggap ng magulang ni Eleonor .

Gusto nilang habang lumalakad ang panahon ay mabigyan na ng besdisyon ng ina ni Eleonor ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa.

MULI SILANG NAGBALAK  AT  NAGBAKASAKALI  na patatawarin na sila at tatanggapin na si Louie bilang manugang nito…..pero nabigo silang muli.

Luhaang napahagulgol si Eleonor….kaylan kaya matatanggap at patatawarin ang nagawang kasalanan ng asawa ko…hu, hu, hu..at walang ano-ano ay bigla itong may naisip….

 Mahal ko….o kayat ipagtapat na natin kay inay na ikaw ang dahilan kaya siya nagkaroon ng panibagong-buhay..

ABA huwag….hayaan mong panahon na lang ang magsabi at saka gusto kong mahalin akong muli at maipagmalaki ng iyong ina tulad ng dati niyang pagkakakilala sa akin at hindi dahil sa nakatulong lamang ako at nagkaroon siya ng malaking utang na loob.

EH kaylan pa mangyayari yon…..gusto mo bang manatiling masama ka sa paningin at pagkakakila sayo ng aking mga magulang.

B A  di ah…hayaan mo darating din ang araw na yon…na mamahalin din nila ako bilang anak na rin niya.

PERO  MAY ISANG PARAAN at bigla itong nangiti…..kahit di niya malaman ang katotohanan na natulungan ko ang iyong magulang. Kailangan may makita siya sa atin na magpapatibay ng ating pagsasama at siyay may isang tunay na mamahalin.

H A !… di kita maunawaan……napakalalim naman ng iyong sinasabi….ang naguguluhang si Eleonor ,

Tatawa-tawa lang si Louie …di mo pa ba ako nasasakyan…. he, he, he… ang ibig kong sabihin kailangang may makita silang apo sila sa atin  he, he, he. Tingnan mo mawawalang lahat ang galit nila sa akin at pati siguro ang pagmamahal sayo ng iyong ina ay mababawasan na at sa kanyang apo na lang matutuon at mababaling ang lahat nilang atenyon.

Maya-maya ay bigla siyang niyakap ni Louie….at  he, he, he.

Hep-hep…ikaw ha…ano namang bang kalokohan ang iniisip mo… ke aga-aga namang….para  kagabi  lang  eh …

Ikaw  naman…kagabi pa yon at  iba ngayon he, he, he….

Di  ka na ba nagsawa…at biglang siya naman ang nangiti… may itatagal ka pa ba ?

H A ! ….A K O  P A…ah .teka nga …he, he, he..

HOY ANO KA BA NAGBIBIRO LANG  AKO…hu… hudas ka….hudas  ka hi,hi, hi,…nakikiliti  ako d‘yan…napakaano  mo naman hi, hi, hi.

HUDAS PALA at napaka-ano…ah…teka nga  he, he, he.

HOY… wag diyan nakikiliti ako …hi, hi, hi….nakikili….oh…lo..lo..weee

 Samantala….sadyang binigyan ng oras ng  mga magulang ni Louie ang kanilang pangako na pupunta at hihingi ng tawad sa pamilya ni Eleonor sa nagawang panloloko at pagsisinungaling ng kanilang anak na si louie.

Kuntentong-kuntento at lubos na umaasa ang mga ito na tatanggapin sila ng maluwag sa puso nang naging balae .

Dala nito ang mga inihandang pagkain na pagsasaluhan nila at nang di na makaabala pa sa kanilang dadatnang bahay ng balae na mga magulang ni Eleonor.  Ngunit nang mabatid ang sadya at makilala sila ay di na sila  n a k a t u n t o n g  p a  ng  b a- k u r a n  at  p i n a g t a b u y a n  pa sila nito.

Ganonpaman ay di naman nagalit ang mga magulang ni Louie at sa halip ay kanila itong inunawa  Sa kanila man daw nangyari ito ay maaaring ganon din ang kanilang magiging re-akyon. Ipinasya na lang nilang sa ibang araw na lang uli sila babalik at ….pasasaan daw ba at di  m a g h i h i l o m  ang kanilang galit sa kanilang anak na si Louie.

Tinotoo din nila ang pangako na sa Europe o sa America nila paghoneymoon ang bagong mag-asawa..at nang matuwa at lumigaya naman ang kanyang manugang.

Pero naging practical na lang si Louie at hiniling na lang niya na ang lahat ng gagastusin ng kanyang mga magulang sa kanilang pagha-honeymoon ay ibigay na lang sa kanila upang magamit pa nila sa kanilang paninimula sa pamumuhay mag-asawa.

Bukod duon ay tinotoo pa rin ang pangako nito na ipagpapatayo sila ng kanilang sariling bahay.  Sa isang lugar na di kalayuan sa kanilang lumang bahay hiniling ni Eleonor na bumili ng lote na pagtatayuan ng sariling bahay upang nasusubaybayan niya ang kanyang mga magulang at mga kapatid.

IYON BAHAY NAMAN  NILA LOUIEna dapat sana ay ipapamana ng kanyang mga magulang para sa kanya ay sa mga anak na lang niya sa una nito mapupunta.

Hiniling din ni Eleonor kay Louie na kahit siya may asawa na ay tutulungan pa rin niya ang kanyang mga magulang at mga kapatid.

Pumayag naman at madaling nakaunawa si Louie.

Wala daw bagay na hihilingin ang kanyang asawa na hindi niya pwedeng hindi ibigay…kahit buhay niya.

Dahil mahal na mahal niya ito.

Palibhasa ay alam niyang nagkagastos ng malaki sa pagkaka-ospital ang kanyang biyanan na ang  kanyang ibinigay ay hindi pa sapat para sila guminhawa ay naisipan niyang yong perang dapat sanang gagastusin nila sa pagha-honeymoon sa Europe na hiniling ni Louie sa kanyang ina na perahin na lang ay ibinigay naman ni Louie kay Eleonor  upang ipantulong sa kanyang mga magulang at mga kapatid.

NAPATUNAYAN NI ELEONOR na mabait talaga ang kanyang asawa. Nagsisisi pa siya na sana daw ay hindi siya nagpadalos-dalos ng desisyon nong una at sana man lang ay pinakinggan niya ang pagpapaliwanag ng kanyang asawa. Disin sana ay noon pa ay naging maligaya na siya at mayroon nang malalaking mga anak.

ISANG ARAW, masayang -masaya si Eleonor na ibinalita kay Louie na hindi siya nagkaroon…..baka raw buntis na siya. At upang makatiyak ay nagpakonsulta sila sa isang Doctor at napag-alamang buntis ngang totoo si Eleonor.

Mga ilang buwan lang ang nagdaan nang medyo nahahalata nang buntis si Eleonor nang maisipan nilang muling umuwi sa kanila at nagbabakasakaling makita ng kanyang ina na magkakaroon na ito ng apo ay magawa nang patawarin ang kanyang asawa .

Malaking tuwa at kagalakan nang malaman nilang hindi na galit at pinatatawad na ng kanyang ina si Louie. Pero hindi ang pagkakaroon ng baby ang naging malapit ngayon sa kalooban ng kanyang ina kay Louie kundi ang pagtatapat ng kanyang tiyuhin na si Louie ang gumastos sa pagkaka-ospital ng kanyang ina.

Kung ano ang pagkakagiliw ng kanyang ina sa kay Louie nong araw na kasalukuyang  magkasintahan pa lang sila ay mas higit ngayon at asikasong-asikaso ito at muling nanumbalik ang dating ginagawi nito na ipinagmamalaki niya ang kanyang manugang.

Simula noon ay nakasundo na sila at sa tuwina ay pabalik-balik na lang sila sa bahay ng magulang ni Eleonor at minsan din ay dinadalaw-dalaw naman ni Louie ang kanyang mga anak na nasa poder ng kanyang mga magulang .

Pangalawang araw na silang nakatira sa magulang ni Eleonor at pagkagising at nag-uumpisa palang sumikat ang araw noon at naisipang magpainit o magbilad sa araw si Eleonor na kasama si Louie.  Mainam daw sa nagbubuntis ang nasisikatan ng araw sa umaga ayon sa Doctor.  Nang sa daraan sa harapan nila ang dumb ruck ng basura..

Ang dating basurero na nakapulot ng kuwintas na itinapon ni Eleonor ay isa na ngayong driver ng nasabing truck ng basura.

Nagulat ito nang makita si Eleonor..

Ah ..parang natatandaan ko ang mukha ng babaeng ito ah…..

Sa kakaisip at talagang may kahiligan sa babae ay madali nitong naalala ang isang bagay na aksidenteng nakapulot siya ng isang kuwintas na mga ilang taon na ang nakakalipas .

Ang nasa litrato ay hawig na hawig sa babaeng ito na walang iba kundi si Eleonor.

Ah tama ito nga  he, he, he  ang picture na nakalagay sa kuwintas na napulot ko at hindi ako maaaring magkamali ay siya nga ito…dahil dito rin sa lugar na ito ko pinulot ang supot na basura na kinalagyang ng kuwintas.

He, he, he …napakaganda pala sa personal…matagal ko rin itong pinapantasya at napapanaginipan….. nandito lang pala.

Walang-ano-ano ay bigla naman natingin si Eleonor at parang namalikmata na napatitig sa driver ng basura at bigla itong lihim na nangiti.

Ang pogi naman nitong driver na ito, ang lihim na nabulong ni Eleonor. Kasi kahit maitim at hindi man pogi ang driver ng basura ay natutuwa si Eleonor dahil sa napakaganda at napakakintab na buhok nito na may palawit na kulot-kulot at paikot-ikot sa noo nito.

IYON PALA ay waring napaglilihan pa ni Eleonor ang  kulo-kulot na buhok ng driver.

Sa pagkakakita ni Louie kay Eleonor na titig na titig sa driver ay bigla itong nagtaka at medyo nainis.

Bakit kaya… magkakilala ba sila?

At bigla niyang naalala ang litrato ng isang lalake na nakalagay sa palawit na kuwintas sa halip na siya.

OO nga… ito yon litrato ng lalake na nakalagay sa kuwintas, natatandaan ko…kulot na may palawit pa sa noo.

OH  DIYOS KO at bigla siyang kinabahan na di mawari.

Maya-maya ay bigla niyang hinila ang asawa at…

A H  teka, honey, umuwi muna kaya tayo sa atin …’ika ni Louie

HA !…hindi ba mga isang linggo kamo tayo rito at pinaghahanda pa naman tayo ni inay ng mga paborito mong pagkain….suman at bibingkang isinasalang sa uling.

HA ! eh sabihin na lang natin na mayron pala akong lalakaring importanteng bagay na inuutos ng Daddy  he, he, he at pinilit pa nitong ngumiti kahit na parang nagdurugo na ang kanyang puso sa selos.

ANG TOTOO ay gusto lamang ni Louie na makauwi agad at ng makita niya at masigurong ang nasa litrato na itinago niya na galing sa kuwintas at ang lalakeng ito ay iisa.

Titiyakin lang niya kung ito ngang driver na ito ang nasa litrato.

Sa loob-loob niya na hindi niya dapat isiping totoo at kung totoo man… napaka-cheap naman pala nitong asawa ko…isang driver ng basura ang ipinagpalit sa kanya at pinatulan at pinagtiyagaan niya.

At walang ano-ano ay…may bigla na naman niyang naalala…

HA!…naku pu-puwede nga…dahil sa ginawa ko ay nagrebelde siya at gu-gumanti.

Halos maglupasay si Louie sa inis at paghihimutok ng matuklasan niyang kahawig na kahawig nga ng driver ng basura ang picture na nasa kuwintas.

GUSTO MAN NIYANG TANUNGIN si Eleonor kung totoong nagkarelasyon nga sila at kung bakit naroroon sa sanlaan ang regalo niyang kuwintas sa kanya ay nag-aalangan siya.  Maraming mga pag-subok at mga balakid ang mga pinagdaanan niya para muli silang magkabalikan tapos ay masisira lang basta-basta at maaaring magkahiwalay muli dahil lamang sa maling haka-haka, pagdududa at pagseselos na nagkarelasyon nga ang asawa niya sa isang driver lamang ng basura.

HUU AT NAISIP NIYA….. hamo na kaya, tutal ay nakaraan na naman yon…at ako naman ang may kasalanan… ba’t ko ba iisipin pa yon.

At naisip din niya kung talagang mahal mo ang isang tao ay dapat ay huwag mong pag-isipan o paghinalaan ng masama.

Mahal na mahal ko ang asawa ko at alam kong mahal din niya ako. At ang natuklasan kong ito ay hindi totoo at kung totoo man ay marahil ay ito ang nakaguhit.

At pilit niyang inililihis ang katotohanan at wari’y pilit niyang dinadaya ang kanyang sarili.  Kung talagang minamahal mo raw ang isang tao ay dapat mahalin mo rin ang mga nakaraang naging karanasan nito maging mabuti man at masama.

Abangan,,…ang nalalapit na pagtatapos ng kuwento………….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.