Super Hero

Credit to the owner of the photo

“Not every Filipino is given the chance to die for his country….”    -President Duterte

Bukod sa pabaong dasal para sa kanilang kaligtasan, BAKIT hindi rin po natin sila PASALAMATAN?

Salamat sa pagmamahal sa bayan.
Salamat sa pakikipaglaban para sa kapayapaan.
Salamat sa pagiging bahagi ng term na so called “pagbabago”.
Salamat po sa reponsableng pagtanggap sa reponsibilidad bilang protektor ng sambayanan.
Salamat sa pagtalikod sa buhay na kinagisnan, maging safe lang ang mga sibilyan.
Salamat sa pansamantalang pag-iwan sa mga pangarap na hindi pa natutupad.

Hangad namin ang muling pag-abot n’yo nito.
Salamat sa mga pangako na iyong iniwan. Dasal namin ang inyong kaligtasan, para sa katuparan na ating usapan.
Salamat sa pamilya ng mga tropang ito. Hindi biro ang suportang binibigay ninyo. Bilib kami sa lakas ng loob n’yong ipahiram ang buhay ng mga mahal n’yo.
Maraming salamat po.. maghihintay kami sa pagbabalik n’yo, kahit na hindi kami nakakasiguro, kung kayo ay muli pang magkukuwento tungkol sa karanasan n’yo bilang makabagong SUPER HERO sa mamamayang pilipino.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.