Sino sa Dalawang Eba?

(Photo Credit: crisispoint.org.uk)
(Photo Credit: crisispoint.org.uk)
(Photo Credit: crisispoint.org.uk)

Kung talagang tunay na lalaki ka Dennis, magpapakalalaki ka at pangangatawanan mo ang ginawa mo sa anak namin” galit subalit malumanay na sambit  ni Mang bernardo ang ama ni Arlyn.

Hindi makapagsalita  si Dennis dahil hindi  na rin alam ang kaniyang  gagawin. Matagal nang nakaalis si Mang Bernarado ay tila nakapako siya sa kaniyang  kinauupuan. Hindi  makagalaw at kahit na maraming tao sa parke ay tila hindi niya  sila nakikita. Pamaya-maya ay napatayo ito  at naisabunot sa ulo ang mga kamay. Tila pinagbabagsakan siya ng langit at ng lupa. Muli siyang napaupo at binalikan ang mga pangyayari.

++++

Tatlong taon na silang magkasintahan ni Laarni, kapuwa sila nagtatrabaho sa opisina ng gobyerno sa DPWH. Ang totoo ay sa hayskul pa nagsimula ang kanilang pagkikilala ngunit nang nasa kolehiyo na sila at saka mas lalong lumapit ang kanilang pagtitinginan. Dalawang taon ang kaniyang hinintay bago nakamit ang matamis  nitong “Oo.”Mahal niya si Laarani at alam niya na mahal din siya nito. Maayos ang kanilang relasyon at aprubado ng kanilang mga magulang ang kanilang pag-iibigan.

Ngunit may nagbabantang magbago sa lahat ng ito at marahil ito ay kaniyang pagkakamali na  pagsisisihan habambuhay.

++++

Naging malapit sa kaniya ang kanilang kapit-bahay na si Arlyn. Tatlong taon ang tanda niya rito, tila ba nakababatang kapatid  ang turing niya rito. Maraming pagkakataon na humingi ito ng pabor sa kaniya. May sakit kasi ang ama nito kaya kung may kailangang kumpunihin sa bahay  ay siya ang tinatawag. Marahil ito ang dahilan  kaya nahulog ang loob sa kaniya ng dalaga. Napapansin niyang lagi itong sumusulyap sa kaniya. Nagpapaganda at madalas itong nagbibigay ng mga kakanin na siya raw ang gumawa.

Dennis, napundi ang ilaw namin, tulungan mo naman kami na magawa ito, hindi na magawa ni Tatang eh, alam mo naman” may lambing na sabi nito

“O sige, gagawin ko mamaya” laging sagot ni Dennis.

Nais niya  lamang naman kasing maging mabuting kapit-bahay hindi ba? Ngunit, pakiramdam niya  ay pilit itong pumapasok sa kaniyang  puso. Alam ni Arlyn na may kasintahan na siya, ilang ulit na rin kasi na isinama niya si Laarni lalo na at may okasyon sa kanilang tahanan. Naipakilala na rin niya si Arlyn kay Laarni dahil naaanyayahan din nila sina Arlyn sa mga okasyon dahil nga kapit-bahay naman ito.

Minsan ay kinausap siya ni Laarni.

Dennis, parang iba ang kutob ko kay Arlyn, babae din kasi ako, tipong may pagtingin siya sa iyo” malumanay na sabi nito.

Uy, nagseselos siya” biro niya rito.

Bakit wala ba akong karapatan, hindi nga,  napapansin ko kasi na talagang may kakaiba eh” sagot naman ni Laarn.i

Ikaw ang mahal ko, parang kapatid ko lang iyon” pang-aalo niya rito.

Ah basta, layuan mo siya” pinal na sabi ng kasintahan.

+++++

Lumayo naman nga siya kay Arlyn at marahil napansin ng dalaga. Ngunit minsan ay nangyari ang hindi inaasahan.

Masamang-masam ang loob niya kay Laarni nang hapong iyon. Kaarawan kasi niya ngunit hindi nito ibinigay ang regalong hinihingi niya.

Tatlong taon na tayo sweetheart, until now wala pang   nangyayari” nagmamaktol na sabi niya sa kasintahan

“Ano ka ba? May tiwala sa  atin sina Itay at Inay, bakit kailangan nating gawin iyon? Hindi puwede” pagdiriin nito

Nainis siya kaya tumambay muna siya sa isang Music Lounge at nilunod sa alak ang sarili. Ewan ba niya at bakit naroon si Arlyn. Baka coincidence, ewan niya basta naroon ito. Nakitabi ito sa kaniya at marahil dahil sa alak ay naibuhos niya ang sama nang loob dito.

“Yung gf ko kasi, hindi ko maramdaman ang pagmamahal niya. Ayaw ibigay ang sarili sa akin, kanino pa ba niya inirereserba iyon kundi sa akin din. Lahat naman gumagawa noon, masyadong atrasado” naiinis na sabi niya, marahil kung hindi siya  lasing baka hindi  nasabi ang mga iyon.

“Nandito naman ako, bakit kasi hindi na  lamang ako. Matagal na kitang mahal Dennis” malumanay na sabi ni Arlyn

Nag-init ang kaniyang pakiramdam at dahil na rin sa kalasingan ay humantong sila sa kantong biglang -liko. Madilim at malamig na lugar. May nangyari sa kanila ni Arlyn.

Heto makalipas nga ang dalawang buwan ay kinausap na siya ni Mang Bernardo. Ang isang beses na pagniniig ay nagbunga. Ngayon ay kailangan niyang mamili sa dalawang Eba.

Ang babae ba na kaniyang minamahal o ang babae na nagdadala ng kaniyang binhi.

Sino ang kaniyang pipiliin kay Laarni at kay Arlyn. Alin ang magpapasya, puso ba o ang kaniyang isipan.

Sino man ang kaniyang piliin ay may masasaktan. Sino sa dalawang Eba?

About shallom

Simpleng tao,sana magustuhan n'yo at may mapulot kayo sa mga akda ko.Masaya na po ako kapag nakikita ang inyong mga komento. Salamat po.