She who expects nothing

 

def

Wednesday ngayon at ngayon din ay wash day. Suot niya ang isang simpleng dress na bumagay sa maputi niyang balat. Hindi siya ganun katangkad, mahaba ang buhok at mayroong ganda na maappreciate mo lang kapag natitigan na. Simpleng babae pero may kaibahan sa iba pang mga babae. Tahimik lang siyang naupo sa isang sementadong bato sa tapat ng isang ball ground. Nag-iisa lamang siya.

Nasaan ang kanyang mga kaibigan? Hindi niya rin alam.

Pinapanood niyang nagpapractice ng Baseball ang team ng CET (College of Engineering and Technology) para sa Intramurals. Ang taong gusto niya ay ang batter ng CET. Hindi siya mahilig sa baseball. Sa totoo niyan, ngayon lang. Ngayon lang siya mahilig sa baseball dahil sa taong gusto niya. Masaya niyang tinititigan ang taong imposibleng mahal niya. Pero tanggap niya iyon at kontento na siyang patingin-tingin lang. Nakaupo siya at kinakabisadong muli ang detalye ng mukha ng lalaki. Napangiti siya. Sapat na ito para sa kanya.

Tumayo na siya at nag-umpisang maglakad. Ilang hakbang palayo, marahil ay lima, nang bigla na lamang siyang BUMAGSAK.

Bumagsak sa kanina’y kinaroroonan niya. Nagsilapitan ang mga nakasaksi, mabuti na lamang at may isang nagmalasakit at dinala siya sa clinic.

Sa kabilang banda, wala pa rin siyang malay. Isang oras din ang lumipas at nagising na rin siya. Hindi niya alam ang nangyari. Natuon ang atensiyon niya sa taong nakahawak sa kanyang kamay. Nakayuko ito. Mukhang nakatulog ngunit hindi niya pa rin maaninag ang mukha nito. Nanatili siyang nagtataka at pilit na inaalala ang lahat ng nangyari bago pa siya nahantong sa kinaroroonan niya.

Nagising na rin ang isa at pagdaka’y niyakap siya. Yakap na mahigpit at ramdam niyang puno ito ng pag-aalala. Nang humarap ito, laking gulat niya dahil ang lalaki ay isa ring baseball player.

 

 

About Badzilla

Isang naghahangad na makalaya at tuluyan ng makapaglingkod sa Kanya. Isa ring naliligaw at tanging pagsulat lamang kasiyahan at kakayahan.