Serendipity Part 7

photo credit:depositphotos.com
photo credit:depositphotos.com
photo credit:depositphotos.com

Hindi na napigilan ni Lianne ang mga luhang kanina pa gustong pumatak.

“Four years, Drei.  Four long years na wala kaming narinig mula sa’yo.  I wanted to hate you for being so selfish.”

“I knew I’ve been selfish.  But please understand that I had to.  Kinailangan kong kilalanin kong sino ba talaga ako.  I had to meet my real father.”

“Bakit hindi ka bumalik?  Bakit hindi ka nagparamdam?”

“I wanted to.  I really wanted to.  But a lot of things happened.  Kinailangan kong i-patch up ang relasyon ko hindi lang sa tunay kong ama kundi pati na rin kay Mama at sa stepdad ko at sa mga kapatid ko.  I had 2 set of parents and 2 sets of half siblings.  Para akong nag-umpisa sa square one.”

“You did not have to go through it all alone, alam mo iyon.”

“I know.  But I felt that it was something that I had to go through alone.  Hindi kita kayang harapin hangga’t hindi pa ako buo.  Hangga’t hindi ko pa kilala kung sino nga ba ako.”

“So you really weren’t planning to come back at all, do you?”

“I tried to, maraming beses na.  Pero hindi ko kaya noon.  But now, I can.  Ako mismo ang nagpa-assign dito.  I was planning to go back sa probinsya, to visit you, to visit everyone.  Naunahan lang ako ng pagkakataon, and we met accidentally.”

“I really don’t know what to think right now, Andrei.”

“ I understand, Li. You have every right para magtampo.  Alam ko na what I had done is unfair sa iyo.”

“You promised me, Andrei,” hindi pa rin mapigilan ni Lianne ang manumbat.”

You promised me na kahit anong mangyari, you will never leave me.”

“I’m sorry.  Hindi ko alam kung paano ako makababawi sa lahat ng sakit at pait na idinulot ko sa iyo these past four years.  But I will try my best.  I will do whatever it takes if you’ll let me.  Just please, stop crying Lianne.

Part 1: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/04/07/serendipity-part-1/

Part 2: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/04/07/serendipity-part-2/

Part 3: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/04/10/serendipity-part-3/

Part 4: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/04/20/serendipity-part-4/

Part 5: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/04/28/serendipity-part-5/

Part 6: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/05/10/serendipity-part-6/

-April13 4/22/13-

About april13

Nurse na nakastuck sa Disyerto. Writer na naglalakbay sa iba't ibang mundo ( hangga't kayang marating ng utak ko).