Serendipity Part 6

GO524b0148r-1099395697796992805
photo credit: wetpaint

It’s the moment of truth.

“I’m sorry, Lianne.  Alam kong nasaktan kita.  I know I should’ve told you that I was leaving but I couldn’t.  Ang bilis ng mga pangyayari.  I mean, lola died.  And you know that all my life, siya lang ang naramdaman kong itinuring akong pamilya.”

“I know.  I was there with you, hindi ba.  But why didn’t you come to me when you learned the truth?”

“I did not know what to say.  Buong buhay ko, hindi ko naranasan na magkaroon ng kompletong pamilya.  Parehong wala sina Mama at Papa mula noong bata pa ako.  I felt that I was abandoned sa Pilipinas dahil doon na sila sa Canada, pati na rin ang iba ko pang kapatid.  But it was fine with me then.  I had Lola, I had you, I had a life sa probinsya.  And then lola died.  And Mama told me the truth.  Iba ang tatay ko.  Kaya pala ni minsan ay hindi ko naramdaman na mahal ako ng taong inakala kong ama ko.”

“Kaya ka biglang umalis?”

“I was confused, Li.  Hindi ko alam kung anong gagawin ko.  Kung magagalit ba ako dahil sa loob ng maraming taon, bakit hindi nila sinabi sa akin ang totoo.  Bakit hindi man lang ako binalikan ng tatay ko.  O kung matutuwa ba ako dahil makikilala ko na ang tunay kong ama.”

“That’s it?  Umalis ka and ni hindi mo man lang naisip that I was ready to go through it all with you?  Ilang taon na ba tayong magkasama dati?  We grew up together Andrei.  We had gone through so many things together.”

“Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa’yo.  Hindi ko na nga kilala ang sarili ko.  I had to go away.  I had to.”

“Ayos lang naman sa akin na umalis ka eh.  I knew you had to. Pero ang masakit sa lahat Drei, hindi ka bumalik.  Hindi mo man lang sinubukan na makipag-communicate sa akin, sa amin.  As if bigla na lang naglaho ka sa mundo.”

“I’m sorry.  Alam ko na nasaktan kita.  And honestly, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa ’yo.”

Hindi na alam ni Andrei kung paano magiging maayos ang pag-uusap nila ni Lianne.

Part 1: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/04/07/serendipity-part-1/

Part 2: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/04/07/serendipity-part-2/

Part 3: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/04/10/serendipity-part-3/

Part 4: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/04/20/serendipity-part-4/

Part 5: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/04/28/serendipity-part-5/

About april13

Nurse na nakastuck sa Disyerto. Writer na naglalakbay sa iba't ibang mundo ( hangga't kayang marating ng utak ko).