Serendipity Part 4

photo credit: imagehitevo
photo credit: imagehitevo
photo credit: imagehitevo

She’s unbelievably calm,” nasabi ni Andrei sa kanyang sarili.

The old Lianne would’ve bombarded him with questions kanina pa, but the woman with him didn’t even ask any.

Nakapagtataka.

Ano kayang tumatakbo sa isip niya?  Galit kaya siya?

Fool!  Ano bang ine-expect mo?  Salubungin ka niya ng yakap as if nothing happened?  Apat na taon kang nawala Andrei Santos.  Apat na taon kang hindi nagparamdam sa kanya.  Buti nga at pinansin ka pa niya,” galit na sabi niya sa kanyang sarili.

Ito na ang chance ko.  I can explain now kung bakit ako umalis at kung bakit ako hindi nakabalk.  Hindi ko na sasayangin ang pagkakataong ito.”

Hey, mister! “  Pukaw nito sa kanya.

Sabi ko na nga ba eh. Ikaw?  Sa loob ng bookstore?  Isa itong complete mismatch.

Ni hindi man lang niya namalayan na nasa likuran na niya si Lianne.

Tapos ka na?

Yup.”  At ngumiti ito ng ubod tamis.  How he missed that sweet smile.  Her smile brings him a sense of calmness mula pa noong maliit sila.

This is the 11th book.  Kompleto ko na sila so far.  The 12th one will be released some time in December,” sabi nito habang ipinapakita sa kanya ang librong binili.

That’s Lianne.  Hindi siya titigil once may nagustuhan siyang series.  Kailangan makompleto niya ang lahat ng libro.

Ok, let’s go.  Saan mo ba gustong kumain, Li?”

“Kahit saan na.  Alam mo naman na hindi ako pihikan.”

“Sige, mag-eat all you can na lang tayo.”

“Nang-aasar ka ba Andrei?”

“Ay, oo nga pala.  Lugi ako kapag sa eat all you can kita dinala.”  He loves to tease her even now.

Ewan ko sa’yo.”  At sumimangot na naman ito.

Pikon!”  Natatawang sabi naman niya. “Halika na nga.  Doon na lang tayo sa Maki’s.  Favorite mo ang sushi at teriyaki nila doon, right?”

“I’m surprised you still remember that.”

Isang ngiti na lamang ang naging sagot niya rito habang tinahak nila ang daan papunta sa restaurant na paborito nito.  Nais niyang sabihin that he can never forget the simple things about her.  He still remembers how she bites her lower lip whenever she’s nervous, how she cries easily over simple things, how she loves to watch the stars at night.  He remembers them all.  Kahit pa pilitin niya man ang sarili niya, hindi niya kayang  kalimutan.  Parte na nga yata ng sistema niya si Lianne.  Mula noon hanggang ngayon kahit apat na taon na ang lumipas.

ITADAIKIMASU!”  Sabay nilang sabi ng dumating na ang kanilang order at nagsimula na silang kumain.

Ang konti mo pa ring kumain kaya parang walang nagbago sa iyo.  Ang payat mo pa rin.”

“Excuse me.  Wala naman po kasi sa vocabulary an gang magpataba.  At mukhang hindi naman talaga kami tabain sa pamilya.”

“But you need to gain some weight.”

“Gosh, after four years, we’re still having this debate about my weight?”  At inirapan siya nito.

Ok.  I give up.  Whatever you say, Li.

At natahimik na naman sila pareho.

“Hey, Li… I….”

“Dre,” putol nito sa kanya.

Kinakabahan na tinitigan niya sa Lianne.  Hinahanda ang sarili sa sasabihin ng babaeng kaharap.

Part 1: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/04/07/serendipity-part-1/

Part 2: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/04/07/serendipity-part-2/

Part 3: http://definitelyfilipino.com/blog/2013/04/10/serendipity-part-3/

-April13 4/6/13

About april13

Nurse na nakastuck sa Disyerto. Writer na naglalakbay sa iba't ibang mundo ( hangga't kayang marating ng utak ko).